h

Hulpdienst

De helpende hand van de SP-hulpdienst

Problemen met uw verhuurder, uw werkgever of de uitkeringsinstantie? De SP in Zwolle heeft een eigen Hulpdienst waar u terecht kunt met allerlei vragen en problemen.

De medewerkers van de Hulpdienst helpen u met informatie en advies, vullen formulieren voor u in en wijzen u indien nodig naar mensen die u verder kunnen helpen. De service is gratis en voor iedereen. Aarzel niet als u denkt een helpende hand nodig te hebben. In het algemeen kunnen mensen terecht met vragen over lonen, uitkeringen, huren, consumentenzaken, belastingen en sociale wetgeving.

Op hulpvragen wordt ingegaan wanneer dat mogelijk is. Hele vaste beperkingen zijn dat er geen financiële steun gegeven wordt door de SP, dat er geen zaken op het gebied van strafrecht behandeld worden en dat de medewerkers zich niet bemoeien met ruzies tussen mensen onderling. Bij het voeren van procedures bij kantongerecht of rechtbank is de SP-Hulpdienst terughoudend. In veel gevallen is het raadzamer de cliënt door te verwijzen naar een advocaat. Ook bij verzoeken voor het treffen van een schuldenregeling verwijzen wordt in principe doorverwezen. Belastingaangiften worden wel ingevuld, behalve als het gaat om een aangifte van een bedrijf.

Heeft u een probleem waarbij u wel wat hulp kunt gebruiken? Bel onze hulpdienst voor een afspraak: 06-39550536. Of mail naar hulpdienstzwolle@sp.nl.


Bijzondere bijstand: een nieuwe schuld is geen oplossing

Mensen die bijzondere bijstand aanvragen voor een koelkast of een wasmachine worden in sommige gevallen in Zwolle afgewezen. In plaats van bijzondere bijstand te krijgen, moeten ze het aankoopbedrag lenen, ook wel leenbijstand genoemd. In 2008 heeft de gemeente Zwolle meer dan 200.000,- euro aan leningen verstrekt aan mensen die geen cent te makken hebben. Dit terwijl er meer dan 300.000 euro is overgebleven in de pot voor bijzondere bijstand. De SP wil dat het stadsbestuur stopt met het verstrekken van leningen aan mensen met een laag inkomen. Met de notitie ‘bijzondere bijstand: een nieuwe schuld is geen oplossing’ geeft de fractie hiervoor een aanzet.

Klik hier voor de notitie 'Bijzondere bijstand: een nieuwe schuld is geen oplossing'


Op weg naar een beter WMO vervoer

De SP in Zwolle heeft in februari en maart 2009 een onderzoek gedaan naar het funtioneren van het WMO vervoer in Zwolle. De partij heeft dit gedaan door het openen van een meldpunt WMO vervoer. Uit het door de SP geopende meldpunt kwamen met name problemen naar voren met lange wachttijden, gecombineerde ritten, het comfort van de taxi’s, bereikbaarheid van de centrale en de klachtenafhandeling. De SP heeft via het meldpunt in drie en een halve week tijd ruim 60 reacties ontvangen. Naast één positieve reactie waren de overige negatief over de ervaringen met het WMO vervoer. De SP heeft de reacties in een rapport verzameld. Met dit rapport doet de SP aanbevelingen om het WMO vervoer in Zwolle op een hoger plan te trekken. Eén van de belangrijkste aanbeveling is dat er meer druk door de gemeente moet worden uitgeoefend om een einde aan de lange wachttijden en langdurende gecombineerde ritten te maken. De planning bij de vervoerder moet structureel verbeterd worden. De SP wil dat de gemeente eist dat de klachten binnen een maand met 80% zijn gereduceerd. Lukt dit niet dan moet de gemeente een boete kunnen opleggen aan de vervoerder.

Klik hier voor het rapport ‘Op weg naar een beter WMO vervoer’


Tevredenheidonderzoek

Elk jaar wordt de SP benaderd door mensen die er zelf niet meer uitkomen. Allerhande problemen komen voorbij. Wij proberen altijd een luisterend oor te bieden en steun te geven. Soms lukt het om mensen daadwerkelijk te helpen. In 2005 bleef de telefoon maar rinkelen. Reden om een tevredenheidonderzoek te starten onder uitkeringsgerechtigden. Tientallen mensen vonden de weg naar de hulpdienst. En vele keren kon de hulpdienst mensen weer op weg helpen. De verhalen die ons bereikten over uitkeringsorganisaties en alles wat daarmee samenhangt (UWV-GAK, sociale dienst, bijzondere bijstand, WAO, reïntegratiebureaus, etc.) bewijzen dat er heel wat moet veranderen. Mensen worden soms behandeld alsof ze criminelen zijn in plaats van ziek of werkloos. De uitkomsten van het tevredenheidonderzoek werden begin februari 2006 gepresenteerd in een notitie waarin we ook aangeven hoe het beter kan.

U kunt de notitie hier downloaden als .pdf-bestand.


U bent hier