h

Rondetafelgesprek dak- en thuislozen

12 januari 2006

Rondetafelgesprek dak- en thuislozen

In een druk bezette zaal van restaurant Urbana moesten dinsdagavond de organiserende SP en PBZ met verschillende partijen, die de zorg voor de Zwolse dak-en thuislozen hebben, in een Rondetafelgesprek concluderen, dat er in Zwolle goede 24-uurs ketenaanpak ontbreekt. Vanuit de nachtopvang moeten verslaafden overdag tot 14.00 uur de straat op, omdat de Gebruiksruimte aan de Pannenkoekendijk dan pas open gaat. Met alle vervelende gevolgen en overlast van dien, stellen de partijen.

De gemeente Zwolle was de grote afwezige tijdens dit gesprek. Deze kreeg, toeval of niet, de wind flink van voren. Alle partijen, en daarbij ook een aantal aanwezige daklozen, waren het erover eens dat de regiefunctie van de gemeente in dit geval ver beneden peil is. Het moeilijk verkrijgen van een postadres voor daklozen en grote vraagtekens over de te realiseren Zorgboulevard kwamen ook aan bod. De SP kondigde tegen het einde van de bijeenkomst schriftelijke vragen bij het college aan, en zal later met een initiatiefvoorstel komen. GL/DG, ook aanwezig in de zaal, zal dit steunen.

Veel organisaties reageerden op het verzoek om deel te nemen aan het Rondetafelgesprek. Aanwezig waren representanten van het Leger des Heils, de Herberg, het RIBW, het CAD, de politie en woningcorporaties Deltawonen, Openbaar Belang en SWZ.

Namens de organisatie waren aan de (ronde)tafel aanwezig Margriet Twisterling (voorzitster) en Albert de Boer.
Genodigden: G. Helbig van deltaWonen, A. Vasse van de RIBW Zwolle, J. van Ommen van de WRZV-hallen, B. Buma, van het Leger des Heils, M. Doesburg van het CAD, P. v.d. Linde van Politie IJsselland Zwolle Oost, F. Trompetter van SWZ en projectleider van de Herberg, A. v.d. Veer van Team VIA en C. Stiekema van Openbaar Belang.

Joop van Ommen stelt heel duidelijk dat het de gemeente Zwolle is die de zorg voor de dak- en thuislozen tegenwerkt. Hij ervaart geen medewerking om problemen als een postadres voor de clienten van de Herberg te regelen. A. Vasse zegt, namens de Herberg, al 1,5 jaar met de gemeente te praten daarover, maar het lukt niet. Van Ommen: "de corporaties en de RIBW betalen dat nu bij de Herberg". Twisterling merkt op dat een dakloze zonder postadres geen uitkering kan krijgen. Trompetter vindt dat de gemeente De Herberg moet erkennen als postadres. Van ommen vindt dat nu het grootste probleem. Buma benadrukt dat het Leger des Heils niet bepaald wie een uitkering krijgt. Dakloze Donker merkt op dat je ook zonder een postadres een uitkering kan krijgen. Andere aanwezigen beamen dat.

Veel belangstelling voor het Rondetafelgesprek in Urbana, waaronder ook mensen uit de doelgroep.

Projectleider van de Herberg Trompetter stelt dat er in Zwolle ongeveer 300 dak- en thuislozen zijn. Daarvan hebben er bij de verschillende nachtopvang er ongeveer 90 een plaats. Dan blijven er nog 210 over. Hij zou de de zorg willen centraliseren, en het kleinschaliger willen maken. "De Herberg is al te groot" maakt hij duidelijk.

Doesburg van het CAD / Gebruiksruimte zegt dat er een tekort aan opvang is voor met name de verslaafde dakloze. Overdag, vanaf 14.00 uur verblijven daar 35 en 's nachts 20 personen. Ze stelt dat er niet meer geld door de gemeente beschikbaar is gesteld. Ze krijgen maar 7 uren per dag betaald, meer niet. Doesburg vindt het onderkomen aan de Pannenkoekendijk niet menswaardig.

Van Ommen: "deze mensen hebben geen besef van de dag. Ons 'voorportaal' is elke dag bezet. Een hond weet zijn plekje wel te vinden.".

Politieman v.d. Linde moet ook constateren dat de ketenaanpak niet gesloten is. "Na de nachtopvang gaan de daklozen door de woonwijken. Ze worden wakker en moeten gebruiken, en de Gebruiksruimte gaat pas 14.00 uur open. Hij is voor een gesloten aanpak.

Joop van Ommen stond niet alleen in zijn kritiek op de regievoering van de gemeente.

Van Ommen legt uit dat dat het ook van belang is dat de daklozen overdag bezig zijn. Hij heeft 20 - 25 man aan het werk in en rond zijn sporthal. "Niet alleen bed, brood en bad. Bezigheid is van groot belang". Hij maakt zich erg druk als Helbig zegt dat De Herberg niet als sluitstuk van de keten erkend wordt. "Ze (gemeente) weten niet waar ze het over hebben. Het is één groot toneelstuk. En de verkiezingen komen eraan. Een ambtenaar zei me een keer 'waar bemoei je je mee'." Helbig: "En dan wordt ook nog een subsidieaanvraag afgewezen". De provincie wil wel subsidie geven zegt Trompetter, maar die wacht op de gemeente Zwolle.

Trompetter vindt dat Zwolle voor daklozen niet per definitie aanzuigend is. "Als ik dakloos zou zijn, dan zou ik anoniem naar een andere stad gaan". Dat is wat er gebeurd legt hij uit. Doesburg beaamt dat ze daklozen van buiten Zwolle helpt, maar huisvesten is een tweede. Van Ommen haakt in, en vertelt dat vanuit de Zwolse gevangenis personen bij hem komen. Of uit Duitsland zelfs. "Dan geeft van Dongen (bemoeizorg gemeente) wel wat klein geld uit de achterzak", wat tot de nodige hilariteit leidde.

Een Zorgboulevard is wenselijk, maar niet met een woonfunctie vinden de partijen. Van Ommen: "een gezin met kinderen die een alcoholist ontmoet, zie je dat voor je ?". Ook moeten ze de doelgroepen niet mengen zegt Trompetter. Er moet een scheiding komen van zorg en wonen. De Herberg en nachtopvang Nel Banninkhuis zullen geen onderdeel van de Zorgboulevard gaan worden. Buma legt uit, dat het zo zou moeten zijn, als wanneer een vrouw een knobbeltje in haar borst voelt ze op die dag verschillende disciplines in een ziekenhuis te spreken krijgt. Aan de bewoners van zowel de Kamperpoort als Dieze West is beloofd dat de opvang van daklozen en verslaafden tijdelijk zou zijn. Dat is zelfs de raad gepasseeerd, zegt de verbaasde Twisterling. Zij wil geen tijdelijke oplossing meer, maar een permanente. Doesburg zegt dat ze met verschillende partijen een brief naar de gemeente gaat sturen, om daarmee het ongenoegen en de onmogelijkheden van de Gebruiksruimte te laten blijken. Maar of dat financieel iets op gaat leveren ?

"In Amsterdam runt iemand een particulier huis waar 90 daklozen onderdak hebben. Die mensen krijgen geld voor kost en inwoning van de sociale dienst. Waarom kan dat hier nou niet", stamelt Van Ommen. "Vroeger werden de mensen met een zakje geld door de sociale dienst uitbetaald, nu heb je een hok vol computers, en u kan dat niet" vult hij aan.

V.d. Linde vindt dat sommige organisaties nog niet goed met elkaar samenwerken en communiceren. "De gemeente heeft daarin een regiefunctie, en die mis ik". ook constateerd hij dat de belangen niet altijd hetzelfde zijn. Twisterling is het daarmee eens. Het college moet een duidelijk beleid aansturen.

Met een persoonlijke dakloze-levensloop geeft Donker uitgebreid aan tegen welke muren hij aangelopen is. Vaak kon hij ergens een nachtje slapen, maar nergens kreeg hij de broodnodige begeleiding. Anderen merken ook op dat het met gemak 8 maanden kan duren voordat je als dakloze een uitkering geregeld hebt. Tenmiste, als je je afspraken niet mist...

Buma wil nog kwijt, dat er ook veel dingen goed gaan. V.d. Linde vindt dat de slagkracht vergroot moet worden, en dat je zaken dicht bij je eigen organisatie moet houden.

Doesburg zou graag snel een nieuwe Zorgboulevard willen realiseren. Als het aan haar lag heeft ze over 2 maanden een plan klaar, kan het naar de architect en staat de boulevrad er over 1,5 jaar.

Margriet Twisterling sluit de avond met de aankondiging dat ze het college schriftelijke vragen gaat stellen.

Tekst: Weblog Zwolle

U bent hier