h

SP-actie: hulp aan Voedselbank

26 januari 2006

SP-actie: hulp aan Voedselbank

Helaas is ook in Zwolle de nood onder een groep mensen zo hoog, dat een aanvulling op de wekelijkse boodschappen noodzakelijk is geworden. Daarom start in februari 2006 een groep vrijwilligers met een Voedselbank in Zwolle. Voor de oprichting heeft de Voedselbank veel geld nodig, o.a. om een transportbus te kunnen aanschaffen. Op zaterdag 28 januari is de SP daarom in de binnenstad te vinden met een inzamelingsactie. En: iedereen kan helpen!

Als mensen aan het eind van de maand geen eten meer hebben, is het tijd voor actie. De SP afdeling stort 250 euro in de kas en vraagt alle Zwollenaren 2,50 (of meer) te storten. Als iedereen een klein beetje mee helpt, maken we een goede start voor de Voedselbank samen mogelijk. En daar profiteren een heleboel gezinnen van!

Wilt u meehelpen? Stort dan 2,50 euro (of zoveel meer als u kunt missen) op rekeningnr. 6880696 t.n.v. SP afdeling Zwolle o.v.v. Voedselbank. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de resultaten!

De SP vindt het heel erg dat er in zo’n rijk land als Nederland sprake is van voedselbanken. Wanneer we de welvaart eerlijker verdelen, hoeft er niemand te zijn die geen eten heeft, zou je toch denken. Maar in 2005 schoten ze als paddestoelen uit de grond: van 3 in januari tot 30 in september 2005. Het beleid van kabinet Balkenende laat zijn sporen duidelijk na.

De SP probeert op twee fronten het tij te keren: allereerst door in het parlementaire werk voorstellen te doen die de leefsituatie van de mensen op het minimumniveau verbeteren. Bijvoorbeeld tijdens de begrotingsbehandeling van de gemeenteraad op 11 november 2005. En de fractie blijft natuurlijk met voorstellen komen om de leefsituatie van mensen met weinig geld te verbeteren. Daarnaast voert de SP actie. Voor het opzetten van een Voedselbank is veel geld nodig. SP Zwolle stort daarom 250 euro en vraagt elke Zwollenaar 2,50 erbij te storten.

De SP vindt dat het gemeentelijke beleid zo moet zijn ingericht, dat Voedselbanken overbodig worden. Mensen moeten gewoon rond kunnen komen met hun uitkering en boodschappen doen bij de supermarkt. Helaas is ook in Zwolle het armoedebeleid onvoldoende. Er zijn tientallen gezinnen die onder het minimum leven. Dit heeft effect op hun sociale leven en gezondheid. Het initiatief om tot oprichting te komen van een Voedselbank wordt dan ook door ons toegejuicht. Gelukkig, er zijn nog een heleboel Zwollenaren die zich het lot aantrekken van de minder bedeelde medemens!

De Voedselbank is een particulier initiatief dat een schakel wil vormen tussen enerzijds de verspilling bij de levensmiddelenproducenten en anderzijds de groeiende armoede in Nederland. De producten die de Voedselbank verdeelt worden door bedrijven aan de Voedselbank gegeven. In de productie wil wel eens wat mis gaan: verkeerde sticker, foute codering, tekstfout op de verpakking. Zaken die niets afdoen aan de kwaliteit van een artikel, maar om deze redenen in grote hoeveelheden vernietigd worden. De Voedselbank zamelt deze artikelen in en maakt elke twee weken voedselpakketten die worden weggeven aan mensen die het nodig hebben.

Meer informatie:
www.voedselbank.info [medio februari 2006 online]

voedselbanklogo

Hulp aan de Voedselbank: help mee!

Voedselbank Zwolle

U bent hier