h

Vragen over invulling boerderij 'de Oude Mars'

16 januari 2006

Vragen over invulling boerderij 'de Oude Mars'

In de raadsvergadering van maandag 16 januari zal de SP mondelinge vragen stellen over de invulling van boerderij ‘de Oude Mars’. De partij is onlangs benaderd door een groep Zwollenaren die een zorgboerderij willen beginnen. De SP wil nu graag weten welke criteria er bij de gemeente bestaan voor de invulling van de boerderij en hoe kandidaten voor die invulling geselecteerd zullen worden.

De SP is altijd fel tegenstander geweest van bebouwing van de Oude Mars. Zeker de uiteindelijke keuze, die voor de bouw van een honderdtal villa’s, is een verkeerde. Toch hoopt de SP dat de boerderij ‘de Oude Mars’ een sociale invulling krijgt. Bijvoorbeeld een zorgboerderij. Dat is een land- of tuinbouwbedrijf waar mensen met een zorgvraag een waardevolle dagtaak vinden.

SP in actie tegen bebouwing van de Oude Mars
SP in actie tegen bebouwing van de Oude Mars

De SP fractie hecht eraan dat alle kandidaten die in aanmerking wensen te komen voor de boerderij duidelijkheid krijgen in de procedures. Verder lijkt het de raadsfractie van belang, dat de raad zich uitspreekt over kaders rondom de invulling. Wordt er gekozen voor bijvoorbeeld zoveel mogelijk opbrengst of mag het minder opbrengen en wordt er gekozen voor de maatschappelijke functie?

De SP zal de volgende vragen stellen aan het college:

1. Wanneer was het college van plan om de gemeenteraad te informeren over de invulling en criteria ten aanzien van de Oude Mars?
2. Welke rol is weggelegd voor de raad?
3. Zijn er criteria opgesteld aan de hand waarvan het college kandidaten selecteert voor het opzetten van een zorgboerderij op de Oude Mars?
4. Is er een voorkeur uitgesproken ten aanzien van de invulling?
5. Op welke wijze kunnen kandidaten zich kunnen aanmelden en op welke wijze communiceert u met deze mensen?

Meer informatie over zorgboerderijen
Zorgboerderij Molenzicht (Zwolle)

U bent hier