h

ChristenUnie verliest geloofwaardigheid door zwevende fietsen

28 februari 2006

ChristenUnie verliest geloofwaardigheid door zwevende fietsen

In januari 2006 presenteerde ROOD het rapport ‘geef fietsen de ruimte’ waaruit bleek dat er rondom het station ruim 750 fietsklemmen te weinig aanwezig zijn. De SP kwam daarom in de raad met een motie om het tekort aan te pakken. Wethouder Cnossen reageerde op het rapport door ROOD een gouden fietsbel aan te bieden als waardering voor het onderzoek en beloofde uiterlijk eind februari met een alternatief plan te komen voor de motie.

Wethouder Cnossen reageerde verder in de raadsvergadering van 16 januari 2006, naar aanleiding van de motie van SP-fractie, als volgt; “Ik vind ook dat er wel wat bij het station gedaan moet worden. Ik heb morgen overleg met vertegenwoordigers van ProRail. Ook vier maanden geleden heb ik aan ProRail gevraagd om initiatieven te ontwikkelen om wat meer fietsenstallingruimte bij het station te realiseren. Men heeft toegezegd daarmee aan werk te gaan. We hebben een plan in voorbereiding dat ik medio februari graag in het college wil brengen dat er in voorziet dat we dat op een heel gestructureerde manier gaan aanpakken. Voorzitter, ik heb toegezegd dat ik medio februari een voorstel zal voorleggen en de raad nader zal informeren”.

SP-raadslid Düzgün Yildirim benadrukte dat de wethouder dit uiterlijk eind februari aan de raad diende door te geven in verband met de verkiezingen, waarop de wethouder dit beloofde. Naar aanleiding van deze toezegging heeft de SP-fractie de ingediende motie aangehouden om de wethouder de ruimte te geven om hiervan echt werk te maken. Ondertussen constateren we dat de problematiek van rondslingerende fietsen, als gevolg van het tekort aan fietsklemmen, blijft bestaan. De situatie is op dit moment een puinhoop en is in ieder geval geen visitekaartje voor de stad Zwolle. Het blijft erg vervelend voor de gebruikers van fiets en openbaar vervoer en omwonenden.

Helaas is Cnossen zijn afspraak niet nagekomen. Eind 2004 kwam SP ook al met vragen over het tekort aan klemmen rondom het station. Toen ontkende Cnossen dat er een tekort was. Nu er een rapport ligt, komt Cnossen zijn beloften niet na. De geloofwaardigheid van Cnossen en daarmee ook de Christenunie is aangetast. Wie gelooft in het vervolg nog iets van Cnossen, wanneer hij een toezegging doet? ROOD in ieder geval niet.

De SP-raadsfractie zal in de nieuwe raad opnieuw op dit onderwerp terugkomen.

Joris de Koning
voorzitter ROOD Zwolle, jongeren in de SP

ROOD krijgt gouden fietsbel van wethouder
ROOD en SP: Meer ruimte voor fietsen
ROOD: Geef fietsen de ruimte

U bent hier