h

Schriftelijke vragen over lucht- en grondvervuiling Kamperpoort

15 februari 2006

Schriftelijke vragen over lucht- en grondvervuiling Kamperpoort

kamperpoortVandaag heeft de SP via de Natuur en Milieuorganisatie Overijssel vernomen dat er grote zorgen zijn over toenemende lucht- en grondvervuiling in de wijk Kamperpoort. Het verbaast ons dat tot nu toe zowel de bewoners als de gemeenteraad van Zwolle niet zijn geïnformeerd over deze zorgwekkende ontwikkeling. Deze houding is zelfs tegen de Europese regelgeving waarbij vast staat dat de bewoners geïnformeerd dienen te worden over de kwaliteit van lucht en bodem van hun eigen woon- en leefomgeving.

Op dit moment heeft het college het voornemen om de wijk Kamperpoort te herstructureren. De SP fractie is van mening dat voordat het herstructureringsplan wordt uitgevoerd er eerst een Milieu Effect Rapportage (MER) dient te worden uitgevoerd. Op basis hiervan kunnen de bewoners en de raad gericht worden geïnformeerd over de vervuilingsgraad en kwaliteit van hun leef- en woonmilieu. Zonder een MER vindt de SP fractie herstructurering van de wijk Kamperpoort niet verantwoord. Deze conclusie trekken wij mede door dat de SP eerder heeft geconstateerd en vragen heeft gesteld over de met asbest vervuilde grond in dit gebied.

We verzoeken het college met spoed de volgende vragen te beantwoorden;

1. Hoe lang is het college op de hoogte van de lucht- en bodemvervuiling van de wijk Kamperpoort?
2. In welke mate is hier sprake van vervuiling en welke gezondheidseffecten heeft dit op de bewoners?
3. Waarom heeft het college tot nu toe verzuimd om zowel de bewoners als de gemeenteraad hierover te informeren?
4. Is het college met ons van mening dat er zo snel mogelijk een Milieu Effect Rapportage dient te worden uitgevoerd voor dit gebied?
5. Wat is de reden dat het college inzake deze ontwikkeling niet reageert op de vragen van de Natuur en Milieuorganisatie Overijssel?

U bent hier