h

SP wil waarderingssubsidie voor de Voedselbank

10 februari 2006

SP wil waarderingssubsidie voor de Voedselbank

De SP in Zwolle wil via een motie gemeente Zwolle ertoe bewegen een waarderingsbudget voor de Voedselbank te reserveren. De SP wil dat het college in overleg met de Voedselbank tijdens de begrotingsbehandeling in het najaar 2006 concrete voorstellen aan de raad voor gaat leggen om de Voedselbank een waarderingsbudget toe te kennen. In de komende raadsvergadering van maandag 13 februari a.s. dient de SP daarom de volgende motie in.

De SP is van oordeel dat:
· Burgers met een bijstandsinkomen (of soortgelijk) dit jaar extra zwaar worden belast door alle opgelegde lastenverzwaringen
· Grote steden -waaronder Zwolle- een grote hoeveelheid mensen met een laag inkomen herbergt en dat de bezuinigingen met name deze mensen hard treffen
· De gemeente een zorgplicht heeft, juist voor mensen met de laagste inkomens
· Juist in deze economisch slechte tijden extra dient te worden geinvesteerd in mensen die het financieel moeilijk hebben
· We helaas moeten constateren dat in ons rijke land sprake is van een sterke tweedeling tussen arm en rijk. In zo’n situatie hebben de voedselbanken in verschillende steden bewezen een goede ondersteuning te betekenen voor de minima

De SP verzoekt het college:
· In overleg met de Voedselbank over te gaan tot het verlenen van een waarderingsbudget
· Over de gevolgen van dit besluit bij de begrotingsbehandeling in het najaar 2006 concrete voorstellen aan de raad voor te leggen

inleidende tekst: Weblog Zwolle

Gemeente Zwolle
Weblog Zwolle

U bent hier