h

Eerste coalitiegesprek positief

21 maart 2006

Eerste coalitiegesprek positief

Na een eerste informatieronde met informateur Hans Ouderkerk is gisteravond een eerste coalitiegesprek gevoerd tussen SP en PvdA. Uiteraard wil de PvdA graag weten hoe de SP aankijkt tegen een mogelijk collegeprogramma. Wanneer je het beleid in Zwolle vergelijkt met een grote tanker op zee, dan begrijpt de SP ook wel dat je niet van de ene dag op de andere van koers kunt veranderen, ook al zouden we dat graag willen. Van de ruim 400 miljoen euro die per collegeperiode beschikbaar is, is het overgrote deel al voor lopend beleid geoormerkt. Dat zijn structurele uitgaven, die jaarlijk terugkeren en niet zomaar op een andere plaats kunnen worden ingezet.

Geen enkel college kan daar zomaar het mes in zetten. Toch blijkt uit de overdrachtsrapportage dat Zwolle geen nieuwe structurele projecten kan inzetten en dat lopende structurele projecten aan het eind van de periode stoppen wanneer er geen geld wordt gereserveerd voor continuering. Er zijn weinig incidentele middelen beschikbaar, dus zullen bezuinigingen en ombuigingen deze collegeperiode onomkoombaar zijn. De SP zoekt deze beleidswijzigingen niet in de sociale pijler. Met de komst van de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning staat het sociale beleid al flink onder druk.

De informateur heeft vastgesteld dat alle deelnemende partijen ervoor kiezen om het sociale beleid te versterken. Daar vinden PvdA en SP elkaar dus. De verschillen zitten in de keuzes voor de stadsuitbreiding en de bereikbaarheid van de stad. Wanneer de PvdA ervoor kiest om met de SP verder te praten over mogelijke deelname aan het college, dan moeten er harde noten gekraakt worden over de verschillen in het programma. De SP-delegatie die de collegeonderhandelingen voert heeft daarom veelvuldig ruggespraak met bestuur en fractie, zodat gezamenlijk keuzes voor de toekomst gemaakt kunnen worden.

Opvallend is de opstelling van CDA en CU in de onderhandelingen. Gisteren werd bekend dat zij gezamenlijk een blok vormen om de kans op collegedeelname zo groot mogelijk te maken. Bovendien sluit de CU onze fractie uit van collegedeelname. Dan blijft er van de slogan 'voor elkaar' niet veel over. Gelukkig zit het CDA daar toch anders in, hoewel fractievoorzitter Alida Kasteleijn vertelde dat zij veel meer programmatische overeenkomsten ziet tussen CDA en CU en minder tussen CDA en SP. Maar daarmee sluit het CDA deelname van de SP op voorhand niet uit.

Voor de SP is het van belang dat wij kijken naar het collegeprogramma dat de PvdA zal opstellen. Inhoud, daar gaat het om. En welke fractie daarbij de beste papieren heeft, is wat ons betreft welkom de komende vier jaar. Wij zijn bijzonder benieuwd hoe de PvdA in het op te stellen programma aan de kiezer zal laten blijken dat de progressieve uitslag wordt gerespecteerd.

U bent hier