h

Informateur Hans Ouwerkerk: PvdA moet verder praten met de SP

16 maart 2006

Informateur Hans Ouwerkerk: PvdA moet verder praten met de SP

Informateur Hans Ouwerkerk is tot de conclusie gekomen dat de PvdA een oriënterend gesprek moet gaan voeren met de SP en de VVD over coalitiedeelname van één van deze partijen. Vooral de SP moet volgens Ouwerkerk serieus worden genomen, omdat deze partij vorige week twee zetels heeft gewonnen. De kans dat de SP deel gaat uitmaken van het nieuwe College van B&W is daarmee fors gegroeid.

Het advies van Ouwerkerk:

1. Ik adviseer de PvdA fractie een oriënterend gesprek te voeren met de partijen, die stemmen hebben gewonnen en niet in het huidige college zijn vertegenwoordigd, om helder in beeld te krijgen waar de politieke prioriteiten van deze partijen voor de komende bestuursperiode liggen. Het betreft hier de SP en de VVD. Bewust in deze volgorde omdat de SP aanzienlijk meer stemmen heeft gewonnen dan de VVD.

2. Ik adviseer de PvdA daarna eenzelfde gesprek te voeren met de wel in het college vertegenwoordigde partijen.

3. De PvdA werkt daarna aan een eerste concept collegeprogramma op basis van deze gespreksrondes en het eigen gespreksrondes en het eigen verkiezingsprogramma.

4. Daarna maakt de fractie de balans op en bepaalt met welke partijen de PvdA over een eerste concept van het collegeprogramma de onderhandelingen ingaat.

5. Ik adviseer de PvdA om de gemeentesecretaris te vragen een aantal modellen voor portefeuilleverdeling te maken, omdat het aantal wethouderszetels (5 of 6) nog boven de markt hangt.

Margriet Twisterling (SP) vindt dat de kiezer heeft aangegeven dat de tijd rijp is voor een ander, meer progressief college. Maar echte voorspellingen durft zij niet te doen. Op basis van de partijprogramma’s zijn er volgens Twisterling goede mogelijkheden voor een ommezwaai. ‘De SP kan een hele goede aanvulling zijn. Ik zie de VVD programmatechnisch meer op afstand staan.’

U bent hier