h

Integratienota gepresenteerd tijdens Kleurrijke Zwolse Proeverij

5 maart 2006

Integratienota gepresenteerd tijdens Kleurrijke Zwolse Proeverij

De SP hield zaterdag 4 maart haar 1e ‘Kleurrijke Zwolse Proeverij’ in het gezellige Locatie Oostergo. De avond, waar men hapjes kon proeven van Turkse, Surinaamse en Nederlands recept, werd gestart met een korte inleiding door fractielid Düzgün Yildirim over de onlangs geschreven integratienotitie ‘Integreren doe je samen’. Yildirim benadrukte dat iedereen kan bijdragen aan een Zwolse samenleving; een Zwolle voor iedereen.

De notitie kent 29 actiepunten, de partij wil zich daar de komende 4 jaar hard voor maken. Een aantal punten zijn: het bevorderen van inspraak van verschillende groepen op gemeentelijk beleid, het bevorderen van diversiteit in verschillende bestuursfuncties, het bevorderen van sociaal-economische gelijkwaardigheid, het bestrijden van elke vorm van onrechtvaardigheid onderscheid en discriminatie.

De rest van de avond genoten de ruim 40 gasten van pianomuziek door Martijn Knapen en dwarsfluitmuziek door Khosro Rezaie. Ook waren er flinke discussie’s onder de multiculturele eters over hoe integratie zou moeten. De avond was weer een klein stapje in de goede richting waarin Zwollenaren met verschillende achtergronden elkaar ontmoetten.

Integratienota: Integreren doe je samen (.pdf)
Kleurrijke Zwolse Proeverij

U bent hier