h

SP blij met transparantie collegeonderhandelingen

20 maart 2006

SP blij met transparantie collegeonderhandelingen

Vorige week donderdag kregen de fracties bij monde van Johan Weber van de PvdA te horen of zij een kans kregen mee te praten over een mogelijke coalitie. Met een fantastisch verkiezingsresultaat op zak hoorde ook de SP bij de gelukkigen. De SP heeft voor de verkiezingen nadrukkelijk gepleit voor zoveel mogelijk transparantie bij de collegeonderhandelingen. De mensen in de stad mogen toch weten welke argumenten partijen hebben als zij over de toekomst van onze mooie stad spreken.

Gelukkig blijkt ook de PvdA te kiezen voor zoveel mogelijk openbaarheid. Alleen de eerste gesprekken met de uitverkoren partijen worden achter gesloten deuren behandeld, maar alle gesprekken daarna zijn openbaar toegankelijk. Er wordt nog één uitzondering gemaakt waar het gaat om de bespreking over de wethouderskandidaten. Een begrijpelijke keuze: wanneer het over personen gaat in het niet kies om competenties in het openbaar te bespreken. Na de besprekingen met de mogelijke coalitiepartners gisteravond en vanavond, zal de PvdA zich woensdag beraden op haar keuze voor de toekomst. Donderdag 23 maart wordt dit 's avonds in de raadszaal in een openbare vergadering bekent gemaakt en zal ook de verdere planning worden voorgelegd.

U bent hier