h

Actie bij ING/Postbank/Rabobank: Geen geld voor oorlogsschepen naar Indonesië!

24 april 2006

Actie bij ING/Postbank/Rabobank: Geen geld voor oorlogsschepen naar Indonesië!

Op donderdag 27 april a.s. wordt een landelijke actie gehouden tegen de financiering door ING en Rabobank aan de grootste Nederlandse wapenleverantie van de afgelopen veertig jaar. Ook in Zwolle doen diverse organisaties en burgers mee met de actie. Om 12.00 uur start de actie bij de Rabobank aan de Willemskade. Om 16.00 uur staat de actiegroep bij de ING-bank aan de Dijkstraat. Aan passanten en bezoekers van de banken worden flyers uitgedeeld om de actie toe te lichten.
Beide banken maken mede de export naar Indonesië van vier oorlogs-schepen ter waarde van een miljard euro mogelijk. De tweede Kamer moet nog een definitieve beslissing nemen over deze export. Met de actie willen de demonstranten de levering van de korvetten tegen-houden. De actie wordt ondersteund door de Zwolse Vredesbeweging, Campagne tegen Wapenhandel, de Socialistische Partij en GroenLinks/De Groenen.

Op vijfentwintig plaatsen, van Heerlen tot Groningen en van Arnhem tot Leiden, vragen consumenten door middel van een actie de banken hun steun voor deze levering te staken. Ook wordt actie gevoerd bij Atradius, het bedrijf dat het krediet voor deze levering namens de Nederlandse overheid herverzekert.

Volgens de banken en de overheid is deze wapenorder gelegitimeerd, omdat Indonesië de schepen - zogeheten korvetten - zou inzetten bij de strijd tegen piraterij. Korvetten zijn daarvoor echter te groot, te zwaar bewapend en veel te duur. Bovendien hebben patrouilleschepen van het Indonesische leger zich eerder juist afzijdig gehouden bij overvallen van schepen door piraten. Sterker nog, het Indonesische leger is met enige regelmaat zelf betrokken bij piraterij. Wèl worden dit soort schepen gebruikt bij beschietingen van de eigen bevolking en voor transport van special forces binnen conflictgebieden, zoals Papua.

De levering van de oorlogsschepen is alleen mogelijk doordat ING en Rabobank 95 procent van de financiering voor hun rekening nemen en Atradius namens de Nederlandse overheid de financiering herverzekert tegen wanbetaling. Zonder deze gunstige financieringsvoorwaarden kan Indonesië de schepen niet betalen. Het land gaat al gebukt onder een enorme schuldenlast. De miljard euro die de Nederlandse banken het land nu lenen, komt daar nog eens bij. Ondertussen leeft in Indonesië een groot deel van de bevolking onder de armoedegrens en besteedt het land vier keer zoveel aan schuldaflossingen als aan onderwijs en gezondheidszorg.

Politiek Den Haag moet nog een definitieve beslissing nemen over deze export. Komende week zal de Minister van Buitenlandse Zaken rapporteren over de mensenrechtensituatie in Indonesië.

Tijdens deze landelijke actiedag zal Campagne tegen Wapenhandel 5.000 handtekeningen tegen de financiering van de korvettenorder aanbieden aan ING en Rabobank. Onderzoeker Martin Broek van de Campagne: “De banken zeggen dat zij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel hebben staan, maar ze gaan in zee met de wapenindustrie op basis van onvolledige en gekleurde informatie. Ze hebben zich vooral laten informeren door de overheid en die is belanghebbende bij de levering: ze wil de marine industrie, koste wat kost, in stand houden. Dat is zeer teleurstellend.”

Campagne tegen Wapenhandel had ook handtekeningen aan willen bieden aan Atradius. Het bedrijf adviseert over grote leveringen en door de verzekering voor deze levering kan het andere exporten, zoals voor medische apparatuur, geen verzekering meer verlenen. Alhoewel Atradius financieringen op politieke risico’s beoordeelt, legt het bedrijf de verantwoordelijkheid bij de Nederlandse overheid, namens wie het deze faciliteit aanbiedt. Atradius weigert ook de handtekeningen aan te nemen.

Voor inhoudelijke informatie over de levering van oorlogsschepen aan Indonesië en over de exportkredietverzekering hiervoor, kunt u contact opnemen met:
Campagne tegen Wapenhandel: 020-6164684,
Martin Broek: 06 29146084 of
Marijn Peperkamp: 06 20332006

Campagne tegen wapenhandel

U bent hier