h

In actie tegen wapenhandel

30 april 2006

In actie tegen wapenhandel

Zowel bij de Rabobank, Postbank als ING-bank voerde de SP afgelopen donderdag actie. Reden is dat Nederland vier oorlogsschepen wil leveren aan Indonesië. Deze levering wordt mogelijk gemaakt door financiering door de hierboven genoemde banken.

Behalve dat oorlog altijd een slechte investering is, is met name ook de levering aan Indonesië discutabel. In Indonesië is er veel sprake van binnenlandse onrusten, waarbij het leger ingezet wordt tegen de eigen bevolking. De regering Balkenende (behalve D66) is een warm voorstander van de levering. Toch is er is nog geen exportvergunning verstrekt. Voordat het zover is, moeten eerst nog een aantal stappen gezet worden: in mei buigt het Nederlandse parlement zich over de mensenrechtensituatie in Indonesië; en later in 2006 wordt een de verstrekking van een exportvergunning voor de oorlogsschepen besproken met het Parlement.


Actie bij de ING-bank...


...en bij de Rabobank.

Campagne tegen Wapenhandel

U bent hier