h

Mondelinge vragen over wildplakken

21 mei 2006

Mondelinge vragen over wildplakken

In de Stentor van afgelopen week las de fractie van de SP een artikel over twee mannen die zijn opgepakt wegens wildplakken. Zij plakten posters op brugpilaren en electriciteitskasten, omdat er volgens hen in Zwolle te weinig legale plakplaatsen zijn. Volgens hun advocaat voldoet Zwolle niet aan de norm van het minimum aantal legale plakplaatsen. Het zijn er volgens deze advocaat elf, terwijl de norm één plakplek per 5000 inwoners is. Afgaande op het aantal inwoners, zouden het er minimaal 24 moeten zijn.

De fractie van de SP is van mening dat er voldoende plakplaatsen in Zwolle moeten zijn. Het plakken van posters op vuilnisbakken, brugpilaren en electriciteitskasten draagt bij aan de stadsvervuiling en nodigt uit tot meer overtredingen. Om Zwolle schoon te houden is het van belang dat er in Zwolle genoeg plaatsen zijn om posters te plakken waardoor het wildplakken wordt tegengegaan.

Dit alles brengt ons tot de volgende vragen aan de raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op 22 mei 2006:
• Klopt het dat Zwolle elf legale plakplaatsen telt?
• Hanteert de gemeente de norm van één plakplek per 5.000 inwoners?
• Zo nee, bent u bereid om de norm van het aantal plakplaatsen in Zwolle te verhogen, om zo wildplakken tegen te gaan?

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van de SP,
Margriet Twisterling

U bent hier