h

Schriftelijke vragen over toegankelijkheid website gemeente Zwolle voor slechtzienden

24 mei 2006

Schriftelijke vragen over toegankelijkheid website gemeente Zwolle voor slechtzienden

Onlangs heeft een medewerker van de Stichting Oogfonds Nederland bij de Stichting Bartiméus Accessibility een korte scan aangevraagd met betrekking tot de toegankelijkheid van de website van de gemeente Zwolle voor slechtzienden. De website is globaal getest en blijkt niet helemaal te voldoen aan de eisen die noodzakelijk zijn om de website leesbaar te houden voor slechtzienden. In de bijlage is een korte uiteenzetting geformuleerd van deze korte scan.

De fractie van de SP is van mening dat de website van de gemeente Zwolle ook toegankelijk moet zijn voor mensen met een functiebeperking. Het is van belang dat de gemeente hierop toeziet om ook deze groep in de Zwolse samenleving informatie te verschaffen via het internet. Voor slechtzienden is het vaak lastig om via het internet aan de juiste informatie te komen. De SP vindt dat juist de gemeente op dit een punt een voorbeeldfunctie kan vervullen. De SP is van mening dat de aangedragen aandachtspunten daarom zo spoedig mogelijk moeten worden verholpen.

De Stichting Bartiméus Accessibility heeft als doel te informeren, enthousiasmeren en voorlichten van instellingen, bedrijven en overheid ten aanzien van de manieren waarop zij het internet en internetbased multimedia toegankelijk kunnen maken voor iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking. Zij toetsen onder andere websites. Het is mogelijk om via deze stichting een uitgebreide scan/toetsing van de website aan te vragen.

Dit alles brengt ons tot de volgende vragen aan het college:

1. Is het college met ons van mening dat de website van de gemeente Zwolle voldoende toegankelijk moet zijn voor slechtzienden?
2. Zijn de in de bijlage genoemde aandachtspunten reeds bij het college bekend? Zo ja, zijn er inmiddels acties ondernomen om de aandachtspunten te verhelpen?
3. Is het college van mening dat de genoemde aandachtpunten zo spoedig mogelijk moeten worden opgelost? Zo nee, waarom niet?
4. Is het college bereid om via de voorgenoemde stichting een uitgebreide scan/toetsing aan te vragen om zo de leesbaarheid van de website te verbeteren voor slechtzienden?

Wij verzoeken u om deze vragen z.s.m. te beantwoorden.

Met vriendelijke groet namens de SP-fractie,
Gert van Maurik
Tjitske Siderius

Gemeente Zwolle

U bent hier