h

Schriftelijke vragen over uitvoering motie Hermelenweg

22 mei 2006

Schriftelijke vragen over uitvoering motie Hermelenweg

De fracties van SP, Swollwacht en PBZ stellen in onderstaande brief aan het college schriftelijke vragen over de uitvoering van de motie Hermelenweg.

Onze fracties ontvingen een schrijven van de bewoners aan de Hermelenweg. Op uitnodiging van de gemeente werd op dinsdagavond 16 mei j.l. een avond georganiseerd om met de bewoners van de Tolhuislanden te spreken over de verkeersmaatregelen tegen sluipverkeer aan de Hermelenweg. Uit de brief van de bewoners blijkt, dat de avond een grote teleurstelling is geworden.

In plaats van in te gaan op de problematiek van de bewoners van de Hermelenweg, bleek dat de projectleider van Hessenpoort en de verkeersdeskundige die de leiding hadden, niet bereid waren om de motie als basis voor het overleg te nemen (ook al stond dit expliciet vermeld in de uitnodiging). Door de aanwezigheid van vele anderen uit de omgeving, die geen hinder ondervinden van het sluipverkeer omdat zij niet woonachtig zijn aan de Hermelenweg, is de discussie van de afgelopen jaren herhaald. De bewoners vragen om een loyale uitvoering van het college jegens de motie en een meer onafhankelijke leiding.

Onze fracties krijgen de indruk dat het raadsbesluit niet, of niet juist, wordt uitgevoerd. Als dat werkelijk zo is, staat de gemeente met haar rug naar de samenleving en de raad. Dat moeten wij met elkaar toch proberen te voorkomen.

Dit alles brengt ons tot de volgende vragen:

1. De indruk wordt gewekt dat het raadsbesluit niet wordt uitgevoerd. Kunt u aangeven of deze indruk juist is?
2. Zo ja, welke redenen heeft u daarvoor?
3. Zo nee, op welke wijze denkt u dan tegemoet te kunnen komen aan de vragen van de bewoners (loyale uitvoering en meer onafhankelijke gespreksleiding)?

Wij verzoeken u om deze vragen z.s.m te beantwoorden.
Met vriendelijke groet,

Margriet Twisterling (SP)
Edwin Koster (SP)
Trudy Kistenmaker (Swollwacht)
Albert de Boer (PBZ)

U bent hier