h

Burgerleden SP benoemd

9 juni 2006

Burgerleden SP benoemd

Op donderdag 8 juni was er een bijzondere bijeenkomst op het stadhuis. Nadat de grote partijen jarenlang de beediging van burgerleden in commissies hadden tegen gehouden, werd nu een grote groep burgerleden officieel benoemd. Vooral voor de kleinere partijen is dat prettig, omdat zij met maar weinig raadsleden alle vergaderingen moeten bijwonen. Nu burgerleden mogen worden benoemd, kan de werkdruk aanzienlijk worden verminderd. Naar onze mening is dat niet het enige voordeel. Als steunfractieleden de kans krijgen aan het raadswerk te 'snuffelen' door echt mee te doen, is het inwerkproces veel korter bij vervanging en is men in staat om op ongedwongen wijze te proeven aan te volkvertegenwoordigende werk en de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt. Daarnaast maakt het de ondersteuning van de fractie veel leuker. Je mag gerust concluderen, dat ook het politieke werk op een betere manier kan worden vervuld, omdat fracties specialisten kunnen benoemen.


De burgemeester (helemaal achterin) houdt een inleidende toespraak.

Al met al heeft de SP jarenlang geknokt om dit mogelijk te maken en nu het zover was vonden wij twee steunfractieleden bereid hier aan deel te nemen. Een best belangrijk moment dat de afdeling en de fractie niet zomaar voorbij wilden laten gaan. Derhalve stond er een delegatie SP-ers met een bloemetje paraat om het heugelijke feit te vieren. Sander en Emile: van harte gefeliciteerd met jullie benoeming namens het bestuur en de fractie!


Een belangrijk moment: Sander legt de belofte af.


Bloemen voor Emile. Hij zal deelnemen in de commissie Ruimte.


En ook bloemen voor Sander. Hij zal deelnemen aan de commissie Welzijn.

U bent hier