h

Motie verhogen toetsnorm naar 115% van de bijstandsnorm

12 juni 2006

Motie verhogen toetsnorm naar 115% van de bijstandsnorm

De SP fractie is blij met de verordening inkomensondersteunende maatregelen 2006. De SP zet zich al jaren in om de armoede te bestrijden. Wij zijn blij dat het college ook inziet dat er wat voor deze mensen moet worden gedaan en de verordening op een aantal punten ietwat heeft verruimt. Toch had het college wat de SP betreft nog wel een stap verder mogen gaan. Graag ziet de SP dat voor alle maatregelen de toetsnorm verhoogd wordt van 100% van de bijstandsnorm naar 115% van de bijstandsnorm. Voor gezinnen met een inkomen van 15% boven de bijstandnorm, zijn juist de voorzieningen in deze nota een steun in de rug op financieel gebied. Deze gezinnen moeten met de huidige bezuinigingen bijzonder veel moeite doen om rond te komen. Verschillende gemeenten hebben deze toetsnorm al verhoogd. Met het amendement dat wij indienen willen wij het voorbeeld van deze gemeenten volgen en de toetsnorm verhogen naar 115% van de bijstandsnorm. Overigens pleit de SP ook voor een betere communicatie met de doelgroep van deze verordening. Onze fractie bereiken nog steeds berichten dat mensen onvoldoende geïnformeerd zijn over de mogelijkheden van de voorzieningen die de gemeente Zwolle biedt. Terwijl juist deze ondersteuning essentieel kan zijn voor de mensen die in aanmerking komen voor een dergelijke voorziening.

Overwegende dat:
• De landelijke bezuinigingen door het Rijk op het gebied van sociale zaken fors zijn;
• Grote steden -waaronder Zwolle- een grote hoeveelheid mensen met een laag inkomen herbergt en dat de bezuinigingen met name deze mensen hard treffen;
• Juist in deze economisch slechte tijden extra dient te worden geïnvesteerd in mensen die het financieel moeilijk hebben;
• De levensonderhoud is steeds duurder aan het worden waarbij één Euro heeft steeds meer een dezelfde waarde gekregen als één Gulden voorheen;
• Diverse gemeenten de toetsnorm reeds hebben verhoogd naar 120% van de bijstandsnorm (o.a. Den Haag, Delft, Nijmegen, Huizen, Delfzijl).

De SP stelt de raad van de gemeente Zwolle, in vergadering bijeen op 12 juni 2006, middels deze motie voor:
• Voor alle maatregelen in de verordening inkomensondersteunende maatregelen 2006 de toetsnorm te verhogen van 105% van de bijstandsnorm naar 115% van de bijstandsnorm.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de SP fractie,
Tjitske Siderius
Edwin Koster

U bent hier