h

Leden SP Zwolle kiezen nieuwe voorzitter en bestuur

1 juli 2006

Leden SP Zwolle kiezen nieuwe voorzitter en bestuur

Afgelopen woensdagavond vond vanaf 19.30 uur de algemene ledenvergadering plaats in 'de Belgische Keizer'. Op het programma stond een terugblik, verantwoording van de afdeling en fractie over het afgelopen jaar. De leden kregen in vogelvlucht via een powerpoint presentatie te zien wat de afdeling het afgelopen jaar allemaal deed. Hoogtepunten waren de kerstpakketten voor minima actie en de campagnetijd waarin de afdeling bijna wekelijks een actie had van een Hollandse proeverij tot een valentijnsactie. Op 7 maart verdubbelde de fractie. En leverde de SP het jongste raadslid ooit in Zwolle. Na de verkiezingen heeft de afdeling al weer een rits acties gehouden, zoals marathonlopers van natte sponzen voorzien en meelopen in de parade van roze zaterdag. Ook werd duidelijk welke moties en mondelinge vragen de fractie indiende.
Algemene Ledenvergadering 2006

De aanwezige leden volgen de SP activiteiten van het afeglopen jaar op het scherm.

Algemene Ledenvergadering 2006
Margriet Twisterling opent de vergadering.

Algemene Ledenvergadering 2006
Edwin Koster laat aan de hand van een powerpointpresentatie de SP activiteiten van afgelopen jaar nog eens voorbij komen.

Uit het publiek kwam de vraag hoe de nieuwe fractieleden het gemeenteraadswerk ervaren. Edwin Koster (oud bestuurslid) legt uit dat het nog erg wennen is en dat een verandering niet van vandaag op morgen te bereiken is maar dat hij erg gemotiveerd is en het werk leuk vind.

Algemene Ledenvergadering 2006
Ook Gert van Maurik blijkt zeer gemotiveerd, ondanks de grote hoeveelheid werk die op hem afkomt.

Het tweede agendapunt was een bijdrage van Düzgün Yilderim, statenfractievoorzitter van Overijssel. Hij blikte vooruit op de aankomende Statenverkiezingen. SP Overijssel is op zoek naar mensen die op de lijst willen staan bij de komende verkiezingen. Een selectiecommissie zal uiteindelijk de lijst samenstellen, waarna de lijst vastgesteld wordt door de leden op een regioconferentie. Nieuwe kandidaten die verkiesbaar op de lijst terecht komen krijgen in aanloop van de verkiezingen een speciale cursus door de SP verzorgd om zich op het statenwerk voor te bereiden. Meer informatie daarover staat hier.

Algemene Ledenvergadering 2006
Düzgün Yilderim aan het woord.

Algemene Ledenvergadering 2006
Pauze.

Na de pauze volgde de stemming over het te vormen bestuur. De 7 voorgestelde kandidaten werden nagenoeg unaniem gekozen en daarmee de nieuwe voorzitter Joris de Koning. Het bestuur bestaat nu uit: Joris de Koning, Brammert Geerling, Peter 't Hoen, Emile Hoogterp, Thomas van den Berg, JanCoert Toerse en Johan de Velde.

Algemene Ledenvergadering 2006
Tjitske Siderius deelt de uitslag van de stemmen mee en feliciteert het nieuwe bestuur.

Algemene Ledenvergadering 2006
Het nieuwe bestuur. Thomas van den Berg ontbreekt op de foto.

Nieuwbakken voorzitter Joris de Koning bedankte namens de afdeling Margriet Twisterling en Edwin Koster voor hun bestuurswerk. Zij verruilen het bestuur voor full-time fractiewerk en kregen het 'Met de billen bloot' spel.

Algemene Ledenvergadering 2006
Edwin is zichtbaar ingenomen met het 'Billen bloot' spel.

De avond werk afgesloten met een discussie over wat de SP onderscheid van andere politieke partijen waar de aanwezigen gretig aan deel namen.

Algemene Ledenvergadering 2006
Discussie onder leiding van Margriet.

SP Overijssel

U bent hier