h

Grijs op Reis tijdens straatfestival

12 augustus 2006

Grijs op Reis tijdens straatfestival

Vrijdagavond voerde de SP in Zwolle actie voor gratis openbaar vervoer in trein en bus voor 65 plussers. De afdeling deed mee met deze landelijke actie 'Grijs op Reis’ van het SP Ouderenplatform. SP Zwolle ging de straat op vanaf 19.00 uur. Niet toevallig begon toen net het Straatfestival in de Zwolse binnenstad, dus veel Zwollenaren op de been die we konden vragen een handtekening te zetten voor het verbeteren van de mobiliteit van ouderen.

Grijs op Reis!

SP Zwolle laat zich niet afschrikken door de regenbui!

De actie 'Grijs op reis' bestaat uit het verzamelen van zoveel mogelijk getekende duplo-bouwsteentjes. Een symbolische steentje dat het publiek bijdraagt.

Grijs op Reis!
Ook de passerende Zwollenaren lieten zich door de regen niet weerhouden. Grijs op Reis!
Thomas licht de actie bij het Kerkbrugje toe.

In oktober gaan alle steentjes naar Den Haag, waar ze tijdens een landelijke manifestatie tijdens de nationale ouderendag worden gebruikt om een bus te bouwen. Dit om de tweede kamerleden duidelijk te maken dat de Nederlandse bevolking achter dit plan van het actiecomité Grijs op reis staat.

Grijs op Reis!
De vlag uit voor gratis openbaar vervoer voor 65+! Grijs op Reis!
Emile pimpt de mobiele-fietskar-kraam met wat ballonnen.

In de buurlanden België en Groot Brittannië bestaat deze regeling al lang. Reden voor de SP om over te gaan tot actie om deze regeling ook in Nederland gerealiseerd te krijgen. Vaak rijden de bussen overdag maar deels gevuld van bestemming naar bestemming. Bovendien zijn veel oudere mensen voor het verplaatsen afhankelijk van het openbaar vervoer, maar worden zij afgeschrikt door de hoge kosten die dat met zich meebrengt.

Grijs op Reis!
Richting binnenstad waar vervolgens de belangstelling zo groot was dat het maken van meer foto's erbij in geschoten is...

SP Zwolle voert actie Grijs op Reis: gratis openbaar vervoer voor 65+

U bent hier