h

Landelijk verkiezingsprogramma vastgesteld

7 september 2006

Landelijk verkiezingsprogramma vastgesteld

6 september was een belangrijke dag voor de Zwolse SP-leden. Tijdens een extra algemene ledenvergadering konden leden meepraten en meebeslissen over het landelijke conceptverkiezingsprogramma en de conceptkandidatenlijst. En de vertegenwoordigers werden gekozen die namens de afdeling tijdens het congres op 7 oktober de Zwolse standpunten zullen vertegenwoordigen. Er waren vooraf een flink aantal wijzigingsvoorstellen ingediend.

Zo zorgde Brammert Geerling van ROOD, jong in de SP, dat de standpunten ‘aanpakken witwas- en belastingspraktijken’ en ‘belasting op flitskapitaal’ uit het vorige verkiezingsprogramma ‘De eerste weg links’ weer toegevoegd zullen worden in het nieuwe verkiezingsprogramma. Ook het standpunt dat Nederland uit de NAVO moet stappen behaalde een meerderheid. Geerling legde uit dat in het beginselprogramma dit ook verwoord staat, en dat het niet consequent is om dan in je verkiezingsprogramma een ander standpunt neer te zetten. Statenfractievoorzitter Düzgün Yildirim wist de leden onder andere te overtuigen dat een inburgeringcursus in het land van herkomst vrijwillig moet zijn, omdat deze anders alleen voor kapitaalkrachtigen toegankelijk is. Een opmerkelijk standpunt, aangezien de landelijke visie is dat men er voor moet betalen. Staten- steunfractielid Jelma Wiegersma sloot de avond af met een oproep. Zij vroeg de leden om een bijdrage voor een inburgeringscursus voor een allochtone mevrouw, die deze cursus in eigen land moet doen en het geld daar niet voor heeft. De leden steunden deze actie van harte. Die mevrouw krijgt haar cursus, een mooi gebaar. Het zou geweldig zijn als alle Nederlanders tweeëntwintig november ook een mooi gebaar maken.

Vertegenwoordigers SP afdeling Zwolle op Regioconferentie en Congres 2006
Joris de Koning (bestuur)
Peter ’t Hoen (bestuur)
Brammert Geerling (ROOD)
Margriet Twisterling (fractie)
Kiki Brevoord
Corinne Plattel
Trix Strijker
Jerry Holtvluwer (werkgroep Hardenberg)
Dick Beverwijck (Kampen, afdeling in oprichting)
Gert van Maurik (fractie) reserve

Concept verkiezingsprogramma: Een beter Nederland voor hetzelfde geld (*.pdf)

U bent hier