h

Mondelinge vragen urgentie bij woningtoewijzing

19 september 2006

Mondelinge vragen urgentie bij woningtoewijzing

De SP fractie werd op de hoogte gesteld van de volgende situatie. Een van oorsprong Irakees gezin besloot terug te keren naar het land van herkomst in de hoop een nieuwe toekomst op te bouwen. Echter, al snel bleek dat de situatie zoals zij indertijd het land hadden verlaten, nog steeds aan de orde was. De veiligheid van het gezin kon niet worden gegarandeerd, vandaar dat zij besloten terug te keren naar Nederland. Geen probleem zou je denken, want een Nederlands paspoort hadden zij al op zak.
Omdat zij huis en haard hadden achtergelaten bij hun vertrek, kwamen ze bij terugkomst terecht in de crisisopvang van het Leger des Heils. De familie vroeg vervolgens urgentie aan bij de woningcorporatie, maar kreeg te horen dat urgentie niet aan de orde is als je een dak boven je hoofd hebt.

De SP vraagt zich af wanneer je dan wel bij de woningcorporaties een urgentieverklaring krijgt. Wij hoeven u niet uit te leggen dat voor een gezin met jonge kinderen de tijdelijke huisvesting in de crisisopvang zeer onwenselijk is.

Dit brengt ons tot de volgende vragen aan het college:
1. Is het college met ons van mening dat mensen die zijn opgenomen in de crisisopvang zo spoedig moeten worden geholpen aan een reguliere woning, ondanks het feit dat zij een dak boven het hoofd hebben?
2. Is het college met ons van mening dat met name voor gezinnen met kinderen het verblijf in de crisisopvang zeer onwenselijk is, mede gezien het feit dat de kinderen naar school toe moeten?
3. Kan het college toezeggen dat zij over de toewijzing van urgentie met de woningcorporaties in overleg zullen treden, om te bewerkstellingen dat mensen in crisissituaties met voorrang een woning krijgen toegewezen?

Met vriendelijke groet,

Margriet Twisterling
SP fractie Zwolle

U bent hier