h

Regioconferentie heeft niveau

18 september 2006

Regioconferentie heeft niveau

Zaterdag 16 september werd in Arnhem een regioconferentie georganiseerd voor de afdelingen in Overijssel en Gelderland. Belangrijke onderwerpen
als het concept-verkiezingsprogramma en de concept-kieslijst werden besproken. Afdeling Zwolle zette de procedure t.a.v. de totstandkoming van de kieslijst tijdens het congres op de agenda.

regioconferentie september 2006

Vincent Mulder, Agnes Kant en dagvoorzitter Gerrie Elfrink.

Volle bak! De regioconferentie was goed bezocht, afdelingen had goed gebruik gemaakt van het aantal afgevaardigden dat zij mochten meenemen. Namens het bestuur van Zwolle was er Joris, Brammert (ROOD) en Peter. Namens de fractie was Margriet vertegenwoordigd. Corinne, Trix en Jerry Holtvluwer representeerden de actieve leden uit Zwolle en Hardenberg. Afdeling i.o. Kampen had Dick Beverwijk afgevaardigd. Afdeling Zwolle was derhalve present met 8 leden. Duzgun was aanwezig als regiobestuurder.

regioconferentie september 2006
Onze afgevaardigden luisteren aandachtig.

De vergadering begon met het voorstellen van de kandidaat voor regiobestuur in Gelderland. Vervolgens mochten de leden van Gelderland hierover hun stem uitbrengen. Daarna startte de discussie over het concept verkiezingsprogramma. Net als Zwolle hadden veel afdelingen hun bijdrage goed voorbereid. De wijzigingsvoorstellen en aanvullingen vanuit de zaal waren absoluut van hoge kwaliteit. Na de lunch beantwoordde Agnes Kant de zaal namens de programmacommissie. Diverse initiatieven worden in de programmacommissie besproken, zo beloofde zij. Het is aan de afdelingen zelf om te besluiten welke voorstellen definitief op het congres worden voorgelegd aan de afgevaardigden.

regioconferentie september 2006
Een drukbezochte regioconferentie (ongeveer 100 man!) met discussies op niveau.

Na het programma kwam de kieslijst aan de orde. Namens afdeling Zwolle en Rotterdam pleitte Margriet voor een andere procedure tijdens het congres. Nu is de procedure zo dat er door de leden nieuwe kandidaten kunnen worden aangedragen, maar dat dit ten koste gaat van een 'tegenkandidaat' op de concept-kieslijst. Daarmee gaat kwaliteit verloren en wordt er onnodig veel schade toegebracht aan de concept-kieslijst, zo betoogde Margriet. Bovendien zijn diverse andere partijen niet voor niets van dit systeem afgestapt (zoals Groen Links, de PvdA en D66). Het dagelijks bestuur (vertegenwoordigd in de persoon van Agnes Kant) was niet blij met het voorstel, maar in de zaal waren vele afdelingen zeer positief.

regioconferentie september 2006
Duzgun laat alle commotie over zijn kandidatuur rustig over zich heen gaan...

Het voorstel van Zwolle en Rotterdam wil de procedure zo aanpassen, dat je niet kiest tussen twee kandidaten, maar iemand kunt tussenvoegen op de lijst. De lijst schuift daarmee door, waarna de laatste persoon op de lijst van de lijst wordt afgevoerd. Uitgaande van het feit dat de belangrijkste kandidaten hoog op de lijst staan, mag je ervan uitgaan dat dit meer recht doet aan het behouden van kwaliteit op de lijst. Verder kan je met dit principe vrijer kiezen. Je stemt tenslotte niet iemand van de lijst af die hoog genoteerd staat. Als applaus een graadmeter is, dan was er bijzonder veel bijval voor het voorstel.

regioconferentie september 2006
Brammert brengt zijn punten scherp in. Met name het punt om niet meer uit de NAVO te willen stappen bracht velen in beroering. Brammert pleitte ervoor dat standpunten die in het beginselprogramma 'Heel de Mens' staan, niet zomaar in een verkiezingsprogramma kunnen worden veranderd. "Waar blijven onze principes dan", zo hield hij de toehoorders voor.

Op de partijraad op zaterdag 23 september zal hierover verder worden gesproken met de afdelingen uit heel het land. De indieners zullen ervoor zorgen dat alle afdelingen voorafgaand aan de partijraad een duidelijk beargumenteerde uitleg ontvangen, zodat men er met de afgevaardigden en het bestuur ruggespraak over kan voeren. We hopen op de goede discussie tijdens de Partijraad.

regioconferentie september 2006
Ook Peter liet zich niet onbetuigd. Met name de hypotheekrenteaftrek bracht hij aan de orde. De SP stelt voor deze in heel het land te maximeren op 350.000 euro. Maar voor zo'n bedrag woon je in Groningen in een prachtige woonboerderij en koop je in Amsterdam net een appartementje. Hij pleitte derhalve voor een regiogebonden bedrag.

Na het debat over de procedure, kwam de kieslijst zelf aan de orde. Afdeling Zwolle is nog niet helemaal tevreden over de kieslijst. Zo zijn we van mening dat deze lijst onvoldoende de samenleving representeert. Met maar één allochtone vrouw op nummer 15, is er sprake van een witte lijst. Afdeling Zwolle heeft op haar algemene ledenvergadering steun verkregen om Duzgun Yildirim als kandidaat hoger op de lijst te nomineren en dit ter stemming te brengen tijdens het congres.

regioconferentie september 2006
Joris pleit voor een kleurrijke kieslijst.

Duzgun heeft 11 jaar raadservaring, is al weer 3 jaar fractievoorzitter in de Provinciale Staten en even lang regiobestuur in west-Overijssel. Daarnaast was hij afgevaardigd namens onze afdelingen in het Partijbestuur. In het dagelijks leven is bij beleidsmedewerker bij de gemeente Rotterdam. Voorheen werkte hij in soortgelijke functies bij de gemeentes van Amsterdam en Utrecht. Grote steden problematiek is hem dus welbekend. Hij heeft politicologie en beleidskunde gestudeerd en heeft bewezen tijdens diverse publieke debatten in Zwolle en Overijssel vertuigend en charismatisch te zijn. Duzgun is al bijna zijn hele leven politiek actief en is de steunpilaar van de raadsfractie in Zwolle. Kortom: een kei die onze provincie prima kan representeren in de Kamer!

regioconferentie september 2006
Agnes Kant voert het woord.

Tijdens en na de conferentie bleek dat veel mensen onze kritiek op de kieslijst onderschrijven en overwegen onze kandidaat te steunen. Het wordt dus spannend tijdens het congres op 7 oktober!

U bent hier