h

Schriftelijke vragen over mogelijke tolheffing

13 september 2006

Schriftelijke vragen over mogelijke tolheffing

In de Stentor las de fractie van de SP dat het college een onderzoek wil laten uitvoeren naar tolheffing binnen de ring van Zwolle. Doel van de tolheffing is om sluipverkeer van bezoekers terug te dringen en wildparkeerders uit de Zwolse woonwijken binnen de ring te weren. Onze eerste reactie was er één vol ongeloof: het lijkt wel of het college onze stad gelijk wil stellen aan steden zoals Londen of Stockholm. De tweede reactie was genuanceerder: het lijkt erop dat de autobezitter tegenwoordig vogelvrij is verklaard.

De SP fractie is geen voorstander van het ongebreideld toenemen van het autoverkeer. Maar het moet niet zo zijn dat de autobezitter en het bedrijfsleven het onvermogen van het stadsbestuur straks moeten gaan betalen, met alle gevolgen van dien.

Conform het reglement van orde voor de raad stelt de fractie van de SP onderstaande schriftelijke vragen.
1. De gemeenteraad heeft onlangs besloten tot het invoeren van een nieuw parkeersysteem, waaraan een prijzig kaartje hing. De evaluatie is nog niet eens uitgevoerd. Waarom start het college nu met een onderzoek naar tolheffing, terwijl de effecten van deze maatregel nog niet helder zijn?
2. Zwolle is niet te vergelijken met metropolen als Londen of Stockholm. Het dichtslippen van de ring en het sluipverkeer dat hierdoor ontstaat, moet onderzocht worden. De wethouder heeft de raad echter een mobiliteitsplan belooft waarop wij allen wachten. Waarom kiest het college voor een onderzoek naar tolheffing, terwijl het mobiliteitsplan nog niet eens is gepresenteerd?
3. De SP is van mening dat het leefklimaat in de binnenstad beschermd moet worden. Maar dat wil niet zeggen dat de binnenstad onaantrekkelijk moet worden voor bezoekers door tolheffing en peperdure parkeerplaatsen. Het lijkt erop dat de autobezitter dubbel betaald: eerst tolheffing, dan parkeergeld. De SP is er voorstander van dat mensen keuzemogelijkheden hebben. Ga ik met de auto (duur) of ga ik met het openbaar vervoer (goedkoop)? Is het college van plan onderzoek te doen naar goedkope alternatieve vervoersmogelijkheden naar de binnenstad om de autobezitter alternatieven te bieden en de druk op het verkeer rond de binnenstad te doen afnemen?

Namens de fractie van de SP;
Met vriendelijke groet,

Margriet Twisterling

Onderzoek gemeente Zwolle naar tolheffing in stad (De Stentor)

U bent hier