h

Massale Zwolse demonstratie thuiszorgsector

30 oktober 2006

Massale Zwolse demonstratie thuiszorgsector

Maandagavond demonstreerden zeker driehonderd werknemers uit de thuiszorgsector op het Grote Kerkplein. Een uur voor de raadsvergadering zou beginnen verzamelden zij zich voor het stadhuis in oranje jasjes en met allerlei spandoeken. Reden tot deze demonstratie, de meest massale Zwolse demonstratie sinds tijden, was de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Massale Zwolse demonstratie thuiszorgsector Massale Zwolse demonstratie thuiszorgsector

“Wij zijn, wij zijn woedend!”, zingen de dames (want dat zijn vrijwel alle demonstranten) herhaaldelijk op de tonen van Queens ‘We Will Rock You’. Joelend en swingend wordt er uit volle borst meegedaan. De sfeer zit er dan ook goed in, niet in de laatste plaats omdat de demonstranten oprecht woedend zijn over de nieuwe wet die, naar hun mening voor zowel cliënt als zorgverlener niet goed uit zal pakken.

Massale Zwolse demonstratie thuiszorgsector Massale Zwolse demonstratie thuiszorgsector

De thuishulp wordt per 1 januari overgeheveld van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De gemeente heeft op basis van eisen en criteria een zogenaamd bestek opgesteld, maar de gebruikers van thuiszorg - of hun vertegenwoordigers - zijn daarbij betrokken. Wat voor criteria en eisen de gemeente heeft gesteld is onbekend.

Massale Zwolse demonstratie thuiszorgsector Massale Zwolse demonstratie thuiszorgsector

De demonstranten hebben ook een petitie met ruim 1200 handtekeningen die ze willen aanbieden aan het college van Burgemeester en Wethouders. Burgemeester Meijer en wethouder Dannenberg komen deze in ontvangst nemen op het podium voor het gemeentehuis. Terwijl de demonstranten ‘actie, actie, actie’ scanderen neemt de wethouder het woord. Hij begint met de mededeling dat hij ook in de zorgsector gewerkt heeft en zich kan inleven in de demonstranten. Dit wordt honend ontvangen. Vervolgens probeert hij uit te leggen waarom de Zwolse WMO (want elke gemeente ontwerpt zijn eigen) tóch een sociale is, maar die boodschap is aan dovemansoren.

Massale Zwolse demonstratie thuiszorgsector

Alle demonstranten zijn ook geïnteresseerd in het aansluitende raadsdebat over de kwestie. Ze stromen het gemeentehuis in en bezetten de raadszaal op de tweede verdieping met hun spandoeken. Deze beschikt over een beperkte publiekstribune waardoor de meeste demonstranten op de eerste verdieping het debat via een scherm zullen volgen. Nog met goede moed en hoop op een mooie uitkomst horen ze SP-fractievoorzitter Margriet Twisterling een kritische blik werpen op het huidige WMO-ontwerp. Haar bijdrage wordt met luid applaus ontvangen, in de raadszaal zijn duidelijk de demonstranten één verdieping lager te horen (tot ongenoegen van de burgemeester).

De wethouder weerlegt de vragen van Twisterling (en krijgt een luide ‘boe’ vanaf de tribune en eerste etage) en ook raadsleden van andere fracties doen hun zegje, de algemene aandacht verzwakt wat, tot het tijd is voor de moties die de SP wilde indienen.

Massale Zwolse demonstratie thuiszorgsector

De eerste motie wordt aangehouden tot na het kort geding begin december. De tweede kan alleen op steun rekenen van GroenLinks/De Groenen. Margriet Twisterling maakt nog een korte statement: “de zorg is geen markt, en de mens geen product.” De demonstranten applaudisseren nog een keertje massaal, hoewel de raadsvergadering hun weinig kon opleveren. Maar ze hebben hun punt gemaakt met een erg energieke demonstratie, en de rechter zal begin december het laatste woord hebben over de WMO.

Massale Zwolse demonstratie thuiszorgsector Massale Zwolse demonstratie thuiszorgsector

Motie garanties voor personeel Icare
Motie uitsluiting Icare bij aanbesteding Wet Maatschappelijke Ontwikkeling

U bent hier