h

Mondelinge vragen Hedon

30 oktober 2006

Mondelinge vragen Hedon

De SP is altijd enthousiast geweest over Hedon. Dit poppodium is naar onze mening één van de promotors als het gaat om bekendheid van Zwolle.
Hedon was twee achtereenvolgende jaren het best bezochte B-podium van Nederland en inmiddels gepromoveerd tot het A-status. In 2005 werd Hedon zelfs door de Vereniging Nederlandse Poppodia uitgeroepen tot ‘Beste Poppodium’. Popbands die in het verleden in Hedon hebben gespeeld en nu gearriveerd zijn komen graag terug naar Zwolle.

De SP heeft in het verkiezingsprogramma opgenomen dat een tweede zaal voor Hedon hoge prioriteit heeft. Nu heeft de SP vernomen dat bijna het gehele management van Hedon is vertrokken en dit baart ons zorgen. Door het vertrekken van bijna het gehele management bij Hedon kan de interne bedrijfsvoering in gevaar komen. Zo loopt de programmering bijvoorbeeld nog maar tot januari. Maar ook kunnen de toekomstplannen van Hedon, waaronder het realiseren van een tweede zaal, onder druk komen te staan.

In het collegeprogramma is beschreven dat ook het college in deze collegeperiode een tweede zaal wil realiseren.

Dit alles brengt ons tot de volgende vragen aan het college:
1. Is het college in gesprek met Hedon over de ontstane (interne) situatie bij Hedon? Zo ja, op welke wijze?
2. Is het college van plan om acties te ondernemen om Hedon zoveel mogelijk te ondersteunen om de bedrijfsvoering op orde te krijgen?
3. Hoe ziet het college de toekomst van Hedon en de realisatie van een tweede zaal?

Met vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie
Tjitske Siderius

U bent hier