h

Motie uitsluiting Icare bij aanbesteding Wet Maatschappelijke Ontwikkeling

27 oktober 2006

Motie uitsluiting Icare bij aanbesteding Wet Maatschappelijke Ontwikkeling

In de Stentor van donderdag 12 oktober 2006 en vrijdag 13 oktober 2006 lazen wij dat er grote onrust heerst bij Icare en de medewerkers. Dit omdat het college heeft besloten Icare de thuiszorg niet te gunnen, met alle gevolgen van dien voor de medewerkers.

Inmiddels zijn er schriftelijke vragen gesteld door drie raadsfracties en ontvangen wij dagelijks reacties uit de samenleving op het besluit. De reacties geven aanleiding tot grote zorg over de toekomst van de organisaties, de toekomst van het personeel en de toekomst van de zorgvragers.

De SP-fractie heeft naar aanleiding van de berichtgeving rond de aanbesteding van de WMO besloten tot het aanvragen van een interpellatiedebat. De gevolgen voor de betrokken organisaties, haar medewerkers en de zorgvragers zijn enorm. Wij vragen ons af of het college alle gevolgen heeft voorzien én ingecalculeerd toen zij deze beslissing nam.

De Raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen in een interpellatiedebat op maandag 30 oktober 2006.

Overwegende:
• Bij de decentralisatie van de WMO is aan de gemeenten de mogelijkheid gegeven om de zorgaanbieding conform de marktwerking uit te voeren;
• Deze vorm van aanbesteding heeft in de praktijk vergaande gevolgen voor de organisaties en het personeel van deze organisaties die op dit moment deze zorg verlenen;
• De gevolgen voor de cliënten zijn ook groot: zij zijn niet meer zeker van continuering van hulp door de vaste hulpverlener waarmee zij een band hebben opgebouwd;
• Marktwerking leidt in de praktijk op het gebied van de zorg tot meer kostenbesparing, in plaats van het inzetten op behoud en verbetering van de kwaliteit van de zorg;
• Bij aanbesteding van de zorg aan andere organisaties dan de huidige, zullen circa 500 Zwolse personeelsleden bij Icare en onderaannemers worden ontslagen. Ook dat dient een zorg van de gemeentelijke overheid te zijn;
• We willen voorkomen dat er onomkeerbare besluiten worden genomen door het college over de aanbesteding van de WMO.

Van mening:
• De gemeente dient een betrouwbare partner te zijn en dient deze rol ook zodanig in te vullen richting samenwerkingspartners;
• Bij aanbesteding dient de gemeente de kwaliteit van de zorg als vertrekpunt te nemen en niet altijd een (geringe) besparing op de kosten;
• Op dit moment zijn de zorgvragers tevreden over de verleende zorg;

Draagt het college op:
• Om met Icare (en onderaannemers) opnieuw onderhandelingen te starten om te komen tot een afgewogen overeenkomst en op korte termijn de raad over de uitkomsten te informeren.

Margriet Twisterling,
Fractievoorzitter SP Zwolle

SP verzoekt om interpellatie
Thuiszorg Zwolle weg bij Icare (de Stentor)
Grote onrust bij Icare (de Stentor)

U bent hier