h

Initiatiefvoorstel bij rapport Goossensen - Leger des Heils

17 november 2006

Initiatiefvoorstel bij rapport Goossensen - Leger des Heils

Eind mei 2006 ontvangen het college en alle raadsfracties van gemeente Zwolle een rapport van de heer Goossensen waarin zijn ervaringen met het CWZW worden beschreven. Tevens is er een omvangrijke correspondentie opgenomen met diverse geadresseerden. In het rapport komt de heer Goossensen tot de volgende conclusies:
a. gemeente Zwolle verstrekt bijzondere bijstand, maar dit geld komt niet volledig ten goede aan de belanghebbenden;
b. het CWZW houdt bedragen in op het inkomen van de cliënten, de zogeheten eigen bijdrage, ten behoeve van huisvesting en woonbegeleiding. Er wordt echter meer geld ingehouden dan de werkelijke kosten;
c. het CWZW vraagt op onrechtmatige wijze AWBZ aan.

Voorstel
• Te besluiten om een raadsenquête in te stellen naar de werkwijze van het Centrum voor Wonen, Zorg en Welzijn Veluwe/IJsselstreek (CWZW) m.b.t. het begeleid wonen in relatie tot verstrekking van de bijzondere bijstand, oneigenlijke inhoudingen bij cliënten van het CWZW en vermeende fraude inzake AWBZ-verstrekkingen.
• Onderzoek te doen naar de resultaten van de inspanningen van de gesubsidieerde werkzaamheden, zoals beschreven in de uitvoeringsovereenkomst 2006 tussen gemeente en CWZW.

Rapport Goossensen (*.pdf)

U bent hier