h

Schriftelijke vragen over besluitvorming nieuwe speelautomatenhal

3 november 2006

Schriftelijke vragen over besluitvorming nieuwe speelautomatenhal

In de Stentor van woensdag 1 november 2006 stond een artikel over de studie ‘De lokale speelruimte van amusementscentra’ van de Vrije Universiteit van Amsterdam. In dit artikel concluderen de schrijvers dat de gemeente het probleem van de gokverslaving duidelijk heeft onderschat. ‘De toenmalig verantwoordelijk wethouder Jaap Hagedoorn wekte de indruk het probleem te bagatelliseren’, zo schrijft men.

Tevens lezen wij dat de exploitant van Flash Casino’s meent dat er sprake is van onterechte beeldvorming, als zou de komst het stadion financieel sterk afhankelijk zijn (geweest) van de grote gokhal, zoals het college steeds beweerde.

Tot slot constateert het CAD dat juist Flash Casino’s verantwoordelijk was voor de tientallen probleemgokkers die hulp zochten bij het CAD, waarvan geen enkele werd doorverwezen door de exploitant van Flash. Pas na het referendum kwam er samenwerking tussen de Zwolse Flash-vestiging en het CAD tot stand.

De SP fractie heeft opeens een vieze smaak in de mond. Niet in de laatste plaats was het onze fractie die vanaf het begin tegen de uitbreiding van het aantal speelplaatsen van 55 naar 400 stuks heeft gepleit, juist om redenen van gokverslaving. Uit het rapport zou blijken dat het college niet eens op de hoogte was van de juiste cijfers, maar de raad is indertijd steeds voorgehouden dat er van een vergroting van het aantal gokverslaafden geen sprake zou zijn bij uitbreiding van het aantal speelplaatsen.

Daarnaast staat de uitspraak van oud-wethouder Hagedoorn in het raadsdebat op 6 september 2005 ons nog helder in de gedachten waarin hij zei dat ‘de stekker eruit zou gaan’ als de raad voor het inleidend verzoek tot het houden van een referendum zou stemmen. Hij stelde dat de projectontwikkelaar zich zou terugtrekken, omdat de grotere speelautomatenhal een belangrijke financiële pijler onder het hele project was. Naar nu uit het rapport blijkt, heeft de exploitant van de speelautomatenhal aangegeven dat dit berust op onterechte beeldvorming bij het college.

Vervolgens blijkt uit het rapport dat het college nooit contact heeft gezocht met het CAD voorafgaand aan de totstandkoming van het voorstel tot uitbreiding en zich baseerde op cijfers over gokverslaving geleverd door Flash Casino’s. In het citaat wordt gesproken dat de gemeente ervan uit ging dat er in Zwolle sprake was van weinig gokverslaafden en dat uitbreiding van de amusementenhal wel zou kunnen.

In het kader van artikel 44 van het reglement van orde voor de gemeenteraad stelt de SP de volgende schriftelijke vragen over de resultaten van een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam.

1. Wat is uw reactie op de stelling in het rapport dat het college visieloos heeft ingezet op een grote gokhal en nooit heeft onderhandeld over het aantal speelplaatsen met de exploitant van Flash Casino’s?
2. Is het juist dat het college niet op de hoogte was van het juiste aantal gokverslaafden in Zwolle en zich vooraf vooral baseerde op gegevens van Flash Casino’s?
3. Hoe vindt u dat voorstaande vraag staat in relatie tot de wetenschap dat wethouder Hagedoorn verantwoordelijk was voor zowel Sport als Welzijn? Mag de raad er vanuit gaan dat dergelijke kennis aanwezig is bij de verantwoordelijke wethouders?
4. Is de conclusie in het rapport juist dat het college het aantal gokverslaafden en de problematiek rond gokverslaving heeft onderschat?
5. Bent u van mening dat de raad juist is geïnformeerd over ALLE aspecten genoemd in deze brief gedurende het gehele proces?

Wij verzoeken u om deze vragen z.s.m. te beantwoorden.
Met vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie
Margriet Twisterling

Gok Flash ‘zomaar’ beloond (de Stentor)

U bent hier