h

De Derde Kamer zoekt ú!

5 december 2006

De Derde Kamer zoekt ú!

U volgt het nieuws uit het buitenland. U schrikt soms van de bittere armoede die u daar ziet. U bent aangenaam verrast door succesvolle ondernemers en uitvinders uit arme landen. Bij grote rampen als de Tsunami of de aardbeving in Pakistan geeft u graag een beetje geld. Maar u weet ook dat structurele veranderingen nodig zijn om de derde wereld blijvend uit de armoede te helpen. Veranderingen in ontwikkelingslanden maar ook veranderingen in Nederlands en Europees beleid. Daarom bent u geschikt voor De Derde Kamer.

De Derde Kamer is parlement waar 120 Nederlanders en 30 mensen uit ontwikkelingslanden aan meedoen. Zij hebben een uitgesproken mening over internationale samenwerking. Samen bedenken ze voorstellen om het beleid voor internationale samenwerking te verbeteren en debatteren ze met politici uit de Tweede Kamer. Ook spreken ze in hun eigen stad of dorp met bewoners over hun voorstellen en hun ervaringen in De Derde Kamer en geven ze interviews aan de regionale en lokale pers. Meer informatie vindt u hier.

De Derde Kamer

U bent hier