h

De Stad als Theater

26 januari 2007

De Stad als Theater

Wij... en met ons vele duizenden liefhebbers in Zwolle en de regio hebben kennis genomen van de éénzijdige besluitvorming van ons college om aan de Stad als Theater geen subsidie voor het jaar 2007 meer toe te kennen. Het college heeft blijkbaar haar conclusies al getrokken, nog voor de raad haar inbreng heeft kunnen doen. Dit is absoluut te bizar voor woorden. Kennelijk is de mening van de raad, als volksvertegenwoordigers, niet belangrijk. Er heeft in de raad nog in het geheel geen debat plaatsgevonden over deze kwestie maar het college heeft reeds op “eigen houtje” besloten. Blijkbaar is men vergeten dat de raad nog steeds het hoogste orgaan in deze stad is en blijft en dat het college geen definitieve besluiten kan nemen zonder instemming van de raad. Het buitenspel zetten van de raad, onder het motto: jullie kletsen maar door maar wij zijn er uit, is uitermate ongepast. Juist gezien het feit dat op verzoek van de SP en met instemming van alle fracties in de raad is afgesproken, dat na behandeling van de zienswijze van DSAT de raadsbrief geagendeerd zou worden in de commissie Welzijn.

de stad als theater

Het besluit om op korte termijn een compleet nieuwe opzet van start te laten gaan is buiten iedere proportie van goed en fatsoenlijk stadsbestuur. Dat het collegebesluit veel meer inhoudt dan het stopzetten van de subsidie is blijkbaar nog niet doorgedrongen. Met dit besluit brengt het college iedere vorm van cultuur, in welke vorm of opzet dan ook, voor de toekomst in gevaar. Hoe geloofwaardig blijft het college nog voor al die sponsoren die de afgelopen jaren steeds zonder “voorwaarden” hun bijdrage hebben geleverd aan de Stad als Theater? Laten we ook de vele vrijwilligers niet vergeten die met volle overgave en inzet altijd klaar stonden voor het welslagen van het festival.

Met het mogelijk verdwijnen van DSAT verliest Zwolle een laagdrempelig toegankelijk festival, met als inhoud zowel grootschalige als vele kleinschalige culturele activiteiten waarin voor elk wat wils te beleven was. De raadsfracties van PBZ en SP verzetten zich tegen de wijze van besluitvorming -zonder ruggespraak met de volksvertegenwoordigers!- en zullen zich hardmaken om dit hoog op de agenda van de raad te zetten.

Namens PBZ en SP,
Albert de Boer (raadslid PBZ)
Gert van Maurik (raadslid SP)

De Stad als Theater

U bent hier