h

Politieke debatavond alternatieve energie versus kernenergie

9 januari 2007

Politieke debatavond alternatieve energie versus kernenergie

De SP in Zwolle organiseert op woensdag 14 februari een debatavond over energie. Welke (politieke) keuzes moeten we maken voor de nabije toekomst als het gaat om energie. Op de avond staan de alternatieven voor energiewinning uit fossiele brandstoffen centraal, waarbij deskundigen op het gebied van duurzame energie en van kernenergie alle voor- en nadelen uiteenzetten.

energie

De fossiele brandstoffen raken op en ze zijn vervuilend. In een groeiend aantal grote steden in de wereld kun je zonder mondkapje niet meer naar buiten. Kortom er moet iets gebeuren aan het huidige energiebeleid.

Tevens brengt de uitstoot van CO2 die ermee gepaard gaat een ernstige klimaatverandering; het klimaat wordt extremer, met als gevolg dat er meer overstromingen, tornado’s, hitte-, en koudegolven aanwezig zullen zijn. Het energiegebruik verlagen is helaas niet afdoende meer in de huidige tijd; er moet naar alternatieven gezocht worden voor fossiele brandstof. Te denken valt aan windenergie, zonne-energie, waterenergie en kernenergie.

Maar is alternatieve energie de toekomst? Kunnen wind-, zonne-, en waterenergie ons van genoeg energie voorzien? Is energiewinning uit de bodem de toekomst? Of is eigenlijk kernenergie het enige echte alternatief?

Moeilijke vragen. Maar wel interessant! Iedereen heeft er een mening over, maar is die niet bepaald door vooroordelen? Is kernenergie wel zo gevaarlijk? Levert het wel zo veel radio-actief afval? En zijn de alternatieve energie-win-methoden rendabel zonder subsidie?

14 februari krijgt u alle antwoorden en ruime tijd voor uw vragen. Vanaf 19:30 uur zal in Art In Motion Kunst Café, Sassenstraat 25, een debatavond plaatsvinden waar 2 deskundigen lijnrecht tegenover elkaar worden gezet. Ing. Cees Th. R. Bakker, voorzitter Organisatie voor Duurzame Energie, en ir. Jan Wieman, natuurkundig ingenieur bij Kerncentrale Borssele, zullen allereerst hun visie overbrengen op het publiek. Hierna zal een levendige discussie ontstaan tussen het publiek, de deskundigen en diverse politici.

U bent allen van harte uitgenodigd en we hopen u te mogen zien tijdens dit zeer interessante debat!

U bent hier