h

SP Zwolle opent meldpunt Wmo

23 januari 2007

SP Zwolle opent meldpunt Wmo

De SP roept personen en organisaties op te melden welke negatieve gevolgen zij ervaren door de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Reacties zijn welkom via de website www.zwolle.sp.nl. U kunt ook bellen met onze hulpdienst op 06-42004959 (Corinne).

Om de problemen in kaart te brengen heeft SP heeft een speciale Wmo enquête gelanceerd op haar website, deze is zowel gericht op cliënten als op thuiszorgwerkers, huisartsen en andere hulpverleners.

Meldpunt WMO

Gert van Maurik: ‘De Wmo heeft op veel plaatsen voor grote onrust gezorgd. In sommige Gemeenten dreigen grote financiële tekorten. Hierdoor worden soms te lage tarieven voor zorg afgesproken, worden indicaties aangescherpt of worden meer eigen bijdragen van mensen gevraagd. In Zwolle heeft de rechter bepaald dat de aanbesteding over moet. De plaatselijke thuiszorg instellingen verlenen nu nog de zorg, dit kan veranderen na de vernieuwde aanbesteding. Cliënten kunnen hierdoor hun vertrouwde huishoudelijke zorg verliezen. Om snel een beeld te krijgen wil de SP graag weten wat de gevolgen van de Wmo zijn als deze opnieuw is aanbesteed. Wij roepen thuiszorginstellingen, gebruikersorganisaties, individuele gebruikers, etc op om alle effecten te melden.

De SP wil een goed inzicht krijgen in ontstane problemen door de invoering van de Wmo. ‘Wij willen weten hoe de Wmo in de praktijk uitpakt zodat we, indien nodig, in de gemeenteraad actie kunnen ondernemen om de uitvoering bij te stellen´, aldus Gert van Maurik.‘Ook onze landelijke fractie wil graag weten hoe de Wmo plaatselijk uitpakt. Zodat ze indien nodig hier ook landelijk werk van kan maken.’

Enquete Meldpunt Wmo

U bent hier