h

De Stad als Theater krijgt nog een kans

6 februari 2007

De Stad als Theater krijgt nog een kans

Cultureel festival De Stad als Theater kan dit jaar doorgaan. Als het evenement een nieuwe subsidieaanvraag indient die in de ogen van de gemeente wél voldoet aan de eisen die gesteld worden aan zo'n festival. De gemeente geeft het meerdaagse zomerfestijn drie tot vier weken de tijd een aansprekend plan op te stellen.

Drukte op de publieke tribune

Maandagavond sprak de commissie Welzijn van de gemeente Zwolle in een extra vergadering over de Raadsbrief De Stad Als Theater 2007. De commissie Stimulering Producties Podiumkunsten had de plannen 2006 en 2007 beoordeeld en editie 2006 geëvalueerd. De commissie oordeelde negatief. Met name het ontbreken van een artistieke visie speelde een belangrijke rol bij deze beoordeling. DSAT kreeg daardoor niet de subsidie van € 120.000,-.


Adje voert het woord

In de raadsbrief gaf het college een toelichting op het stopzetten van de subsidie aan de stichting De Stad als Theater. Op verzoek van een aantal fracties was de raadsbrief geagendeerd voor de commissie Welzijn. Maandagavond hielden meerdere sprekers een pleidooi voor het grootse stadsevenement dat in 2006 meer dan 40.000 bezoekers trok. Onder de aanwezigen waren onder andere komiek Adje, Henk Meutgeert (chefdirigent van het Concertgebouw in Amsterdam), Henk Keizer (directeur van De Vrede in Utrecht) en Wil Cornelissen.


Wil Cornelissen

De wethouder trof gisteren een kritische, maar ook verdeelde raad in het eerste politieke debat over het collegebesluit de subsidieaanvraag van De Stad als Theater voor dit jaar niet te honoreren. Veel fracties vroegen zich af of het college De Stad als Theater wel een eerlijke kans heeft gegeven zich te verbeteren na een vernietigende evaluatie van het festival van vorig jaar door een onafhankelijke commissie. Met name ChristenUnie en PvdA plaatsten kanttekeningen. Tijdens het kritische raadsdebat gisteravond kwamen college en festivalbestuur toch nog dichter bij elkaar. Cultuurwethouder Emmy Witbraad kon niet anders dan constateren dat de stichting De Stad als Theater nog steeds kans maakt op het al gereserveerde subsidiebedrag voor dit jaar.


Henk Keizer

Zwolle binnen een jaar voor de tweede keer de straat op tegen collegebeleid
Steeds meer uit de kast voor 'Stad Als Theater'
Alles uit de kast voor ‘de Stad als Theater’
Geef De Stad Als Theater een eerlijke kans!
Persbericht SP/PBZ: De Stad Als Theater
De Stad Als Theater

U bent hier