h

Energiek energiedebat

15 februari 2007

Energiek energiedebat

Gisteravond organiseerde SP Zwolle in samenwerking met de Provinciale Statenfractie van de SP een debatavond. De algemene stelling van de avond was: 'Kiezen we voor alternatieve energie of voor kernenergie om onze honger naar energie te stillen?'. De inhoudelijke deskundigen waren Ing. Cees Th. R. Bakker, voorzitter Organisatie voor Duurzame Energie en ir. Jan Wieman, natuurkundig ingenieur bij Kerncentrale Borssele. Een politiek antwoord op de vragen die gesteld werden kwam van VVD-gemeenteraadslid René de Heer en SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen. De avond werd geleid door Henk Jan Karsten van RTV Oost.

Energiedebat

Energiedebat
De avond werd geopend door Provinciale Staten lijsttrekker Düzgün Yildirim

Energiedebat
Debatleider Henk Jan Karsten begon de avond met een reclamefolder waarin 'An Inconvenient Truth' van Al Gore voor een slechts enkele euro's op dvd werd aangeboden

Wieman startte de avond met een presentatie over wat kernenergie eigenlijk is en wat de voordelen ervan zijn. Het feit dat er nagenoeg geen CO2 bij de opwekking van kernenergie vrij komt werd genoemd als belangrijk voordeel. Dit in tegenstelling tot de CO2 uitstoot bij de verbranding van fossiele brandstoffen.

4% van de in Nederland verbruikte electriciteit bestaat uit kernenergie van Nederlandse origine. De rest van het Nederlandse energieverbuik komt uit met fosiele brandstof kolen, olie of gas gestrookte centrales, en er wordt veel vanuit het buitenland ingekocht. Dat is voor een deel groene energie (wind, water, zon) en een deel is afkomstig uit kernenergie, maar dan uit centrales in Frankrijk, Belgie en Duitsland.

Energiedebat
Wieman eindigde zijn presentatie met een veelzeggende dia: Atoomenergie? Ja graag!

De grondstof voor kernenergie is uranium, dat nog zeker voor 100 jaar beschikbaar is. Het gevaar van kerncentrales zijn niet de centrales zelf maar het afval. In Nederland wordt kernafval recycled. Door de reeds gebruikte splijtstafen te verwerken, kan 96% van de daarin achtergebleven energie alsnog worden teruggewonnen. Een duurzame gedachte. Het proces is echter een stuk duurder dan de uitwerkte staven opslaan. Een nadeel van het recyclen is dat de uitgewerkte splijtstofstaven vervoerd moet worden. Dat ligt veelal politiek gevoelig en ook daarom hebben veel landen ervoor gekozen het afval direct op te slaan.

Energiedebat
De zaal van 'Art in motion' is goed gevuld

Vervolgens kreeg Bakker het woord. Hij presenteerde de diverse soorten alternatieve energie en ook -eigenlijk vooral- hoeveel we zelf kunnen doen. Een windturbine in je tuin of op je dak klinkt misschien wat vreemd, maar zonnepanelen, spaarlampen, een dikke trui in plaats van de verwarming voluit, e.d. zijn gemakkelijke manieren om veel energie te besparen. Tevens opperde hij de mogelijkheid van duurzame energie opwekking op grote schaal. Windturbineparken op zee zouden makkelijk 20% van de gehele landelijke energievraag kunnen beantwoorden.

Energiedebat
Bakker van de Organisatie voor Duurzame Energie

Bakker bepleitte een mentaliteits verandering waarbij de verantwoordelijkheid voor duurzaam energiegebruik meer bij de gebruiker zelf komt te liggen. De gebruiker zou in zijn portemonnee moeten voelen wat energie daadwerkelijk kost. De grootste winst is te behalen in het grootschalig organiseren van kleinschaliger energie opwekken. Volgens Bakker ligt daarin ook een opdracht voor de politiek door strengere voorschriften in de bouwbesluiten op te nemen, verplicht zonnecollectoren op een nieuwbouwhuis bijvoorbeeld.

Energiedebat
De laatste dia van Bakker zette meteen de discussie op scherp: Atoomenenergie? Nee bedankt!

Hierop volgde een discussie tussen beide heren en werden vragen uit het publiek beantwoord.

Energiedebat
Kersten loopt de zaal in

Energiedebat
Het publiek stelt vragen onder andere over een onderzoek van het Rathenau Instituut

Na de pauze was het woord aan de politici. Duurzaam heeft de toekomst, dat was eigenlijk wel de gemene deler. De vraag richtte zich meer op de nabije toekomst, voor de komende 50 jaar.

Energiedebat
De sprekers zijn er klaar voor

Energiedebat
De Heer is vóór kernenergie

Energiedebat
Jansen is vóór alternatieven voor kernenergie

Energiedebat
In de zaal is de achterban van verschillende politieke partijen vertegenwoordigd

Energiedebat
Wieman in debat met Jansen

Energiedebat
Yildirim bedankt de sprekers en aanwezigen en sluit de energieke avond af

ODE - Organisatie voor Duurzame Energie
EPZ Borssele
René de Heer
Paulus Jansen

U bent hier