h

Schriftelijke vragen speelvoorziening Sneevlietstraat

14 maart 2007

Schriftelijke vragen speelvoorziening Sneevlietstraat

Tussen de huizen aan de Sneevlietstraat is een kinderspeelplaats gesitueerd. Verdeeld over het terreintje staan een hangrek, een wip, een wipkip, een zandbak en twee bankjes. De bewoners klagen over deze speelvoorziening. Tijdens nat weer is het hele terrein bij de zandbak een enorme modderpoel, hetgeen extra vervelend is omdat de acheruitgangen van de woningen op het terreintje uitkomen. De rand van de zandbak is beschadigd, waardoor deze onveilig is geworden. De speeltoestellen staan daarnaast zo verspreid, dat er geen sprake is van een gezellig en overzichtelijk speelterrein.

Bij navraag bleek dat de gemeente ongeveer een jaar geleden een plan heeft gemaakt ter verbetering van de speelvoorzieing. Dit plan is door de bewoners afgewezen, omdat de zandbak hierbij voor de voordeur van een van de bewoners kwam te lopen. Nu gebeurt er al maanden niets meer, door ziekte van een ambtenaar. De bewoners hebben zelf een plan getekend waar zij achter staan en vragen om een speelattribuut in de zandbak (zoals een huisje of een glijbaan). Bij navraag bij het ambtelijk apparaat door Zwolsnieuws.nl werd gemeld dat de speelvoorziening geen prioriteit heeft omdat hij niet onveilig is.

De SP is van mening dat laagdrempelige speelvoorzieingen dicht bij huis van groot belang zijn voor de cohesie in de wijk. Niet alleen kinderen, maar ook de ouders ontmoeten elkaar hier. Daarnaast biedt een speelplaats in de straat ouders de gelegenheid om wat oudere kinderen zelfstandig te laten spelen. Moeten kinderen vier straten verderop naar een speelvoorzieing, dan is dat niet aan de orde omdat er dan geen zicht is op de kinderen.

In het kader van artikel 44 van het reglement van orde voor de gemeenteraad wil ik namens de SP de volgende vragen stellen over de speelvoorziening aan de Sneevlietstraat.
1. Bent u met ons van mening dat een lopend project niet geheel stil kan komen te liggen door ziekte van één ambtenaar?
2. Op welke wijze heeft u met de bewoners gecommuniceerd toen bleek dat het project kwam stil te liggen?
3. De lente komt er aan, de kinderen gaan weer buiten spelen. Een veilige en prettige speelvoorziening is nu van groot belang. Wat gaat u doen om de speelvoorziening aan de Sneevlietstraat op orde te maken?

Wij verzoeken u om deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
Met vriendelijke groet,

Margriet Twisterling, SP fractie


Mededelingen aan de Raad 17-04-2007
Beantwoording vragen over speelplek Sneevlietstraat

Mevr M. Twisterling van de SP, heeft op 14 maart j.l. ingevolge artikel 44 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad, schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot speelplek Sneevlietstraat.

De vragen luiden als volgt:
1 Bent u met ons van mening dat een lopend project niet geheel stil kan komen te liggen door ziekte van één ambtenaar?
2 Op welke wijze heeft u met de bewoners gecommuniceerd toen bleek dat het project kwam stil te liggen?
3 De lente komt er aan, de kinderen gaan weer buiten spelen. Een veilige en prettige speelvoorziening is nu van groot belang. Wat gaat u doen om de speelvoorziening aan de Sneevlietstraat op orde te maken?

De beantwoording van de vragen luidt als volgt:
1 Ja.
2 Op 3 april jl. hebben we met een zestal direct betrokken omwonenden het herinrichtingsplan besproken en concrete afspraken gemaakt over de aanpassingen en verbeteringen.
3 In overleg met direct omwonenden is afgesproken de aanpassing aan de speelplek na oktober 2007 uit te voeren. De huidige glijbaan is inmiddels verwijderd (onveilig). Tot oktober 2007 zal er een tijdelijk alternatief speeltoestel geplaatst worden.

Burgemeester en wethouders van Zwolle,
de burgemeester, H.J. Meijer, de secretaris, O. Dijkstra

U bent hier