h

Algemene Ledenvergadering afdeling Zwolle

28 juni 2007

Algemene Ledenvergadering afdeling Zwolle

De ontwikkelingen rond de ophef over de Eerste Kamerzetel van SP’er Duzgun Yildirim beheersten de sfeer en de gemoederen op de ledenvergadering van de afdeling Zwolle, 27 juni jl. in ‘De Vlasakkers’. Voorzitter Joris de Koning lichtte de actuele stand van zaken toe. Hij meldde daarnaast dat drie bestuursleden van de afdeling Zwolle zich aan de vooravond van de ledenvergadering hebben teruggetrokken, omdat zij door de manier waarop de kwestie van de Eerste Kamerzetel binnen de partij is opgepakt, niet langer als vertegenwoordiger van de SP willen optreden. Het gaat om Joris de Koning, JanCoert Toerse en Jorien Corporaal.

Tijdens het eerste deel van de ledenvergadering werd uitgebreid gedebatteerd over de procedure, de ontstane situatie en de gevolgen voor betrokkenen. Duzgun Yildirim en Margriet Twisterling waren aanwezig om de gebeurtenissen en procedure aan de leden toe te lichten. Ook de Statenfractie en het landelijk scholingsbureau waren vertegenwoordigd.

Na de pauze presenteerde het (aftredend) afdelingsbestuur haar jaarverslag via een fotopresentatie. Vervolgens gaven de aanwezige gemeenteraadsleden een toelichting op de politieke SP-successen van het afgelopen jaar.

Tenslotte stelde het voorlopig interim-bestuur van de afdeling Zwolle zich aan de vergadering voor. Zij zal zich vooral richten op het werven van nieuwe bestuursleden voor de afdeling en het voorbereiden van deelname aan het partijcongres dit najaar. De vergadering ging akkoord met deze voordracht.

Interim bestuur
Het interim bestuur v.l.n.r. (achter de tafel): Thomas van den Berg (interim penningmeester), Jan Boelens, Brammert Geerling, Marion van Ling (interim voorzitter), Marjan van Dijk (interim secretaris).

U bent hier