h

Open brief aan college over Hamam in Zwolle

7 juni 2007

Open brief aan college over Hamam in Zwolle

Hieronder een open brief aan het college namens de SP fractie, waarin wij het college vragen actief in te zetten op het ontwikkelen van een oosters badhuis bij het nieuw te ontwikkelen zwembad in Zwolle.

Geacht College,

Stichting Sipans heeft een aantal maanden geleden de raad toegesproken over de bouw van een oosters badhuis in Zwolle. De stichting wil een openbaar badhuis realiseren met een regionale uitstraling, waar iedereen welkom is.

Om te bekijken of dit project realistisch en haalbaar is, heeft de stichting een haalbaarheids-onderzoek laten uitvoeren. In dit onderzoek is onder andere een exploitatiebegroting opgesteld over vijf jaar. Daarnaast is er een marktonderzoek en een omgevingsanalyse uitgevoerd. Uit het haalbaarheidsonderzoek kan geconcludeerd worden dat dit project haalbaar is en commercieel rendabel kan zijn.

Niet alleen vanuit het haalbaarheidsonderzoek kan worden gesteld dat er in Zwolle een markt is voor een dergelijk oosters badhuis. In de afgelopen maanden heeft de stichting 3.000 handtekeningen verzameld en deze onlangs aan de raad aangeboden. Hiermee kan worden gesteld dat ook de inwoners van Zwolle en de omliggende regio behoefte hebben aan een oosters badhuis.

Voor stichting Sipans blijkt het moeilijk om de juiste procedures te volgen. Daarom vraagt de stichting hulp bij het ontwikkelen van de plannen en bij de aanvraag van de subsidie. Ook geven zij aan behoefte te hebben aan financiële ondersteuning. Met de financiële steun van de gemeente verwacht men meer kans te maken op financiering door derden, waaronder fondsen ter stimulering van de integratie.

Ondertussen heeft de stichting ook gesproken met de SEZZ, om gezamenlijk plannen te ontwikkelen om naast het nieuw te bouwen zwembad een oosters badhuis te ontwikkelen. Beide partijen zijn daar bijzonder enthousiast over. De SEZZ wil graag verder praten met de stichting Sipans, maar vraag eerst om een politieke uitspraak. Ook Sipans vraagt de gemeenteraad bij de overwegingen mee te nemen om het nog te bouwen zwembad te combineren met het voorstel voor het bouwen van een oosters badhuis.

Verschillende politieke partijen binnen de raad hebben positief gereageerd op de plannen van stichting Sipans, waaruit geconcludeerd kan worden dat de politieke wil er is om de Stichting de plannen verder te laten uitwerken en een concreet voorstel aan de raad voor te leggen.

De SP is voorstander van een oosters badhuis in Zwolle. Immers, het bevordert de integratie van Nederlanders met een andere cultuur bij het vinden van een plek in de Nederlandse samenleving. Bij integratie gaat het erom dat alle burgers zich gezamenlijk inspannen om een gemeenschappelijke cultuur te ontwikkelen. Door zelforganisaties actief te betrekken bij het uitvoeren van dergelijke projecten is het mogelijk om met deze inzet en betrokkenheid de krachten te bundelen en expertise te ontwikkelen.
Een badhuis is een uitstekend integratiemiddel, omdat het badhuis een gemêleerd publiek zal trekken en open staat voor mensen met verschillende achtergronden. Daadwerkelijke integratie en participatie gebeurd als men elkaars culturen leert kennen. Vanuit kennen ontstaat immers waardering en respect. Een oosters badhuis past uitstekend in deze gedachte.

De SP vraagt het college, ook gezien het bovenstaande, om een actieve rol te spelen en de regie te nemen om een oosters badhuis in Zwolle mogelijk te maken.

De SP ontvangt graag zo spoedig mogelijk een reactie op dit schrijven.

Met vriendelijke groet,
Namens de SP fractie,

Gert van Maurik
Raadslid SP

U bent hier