h

Yildirim gekozen in senaat!

5 juni 2007

Yildirim gekozen in senaat!

De Eerste Kamer verkiezingen vorige week leverde een verrassende uitslag op. Duzgun Yildirim; Zwollenaar, SP statenlid en fractievoorzitter in Overijssel, werd met voorkeursstemmen gekozen in de Eerste Kamer. De verkiezing leverde veel commotie op. Vanuit het hele land werden zowel de afdeling als Yildirim zelf overspoeld met reacties. Gelukwensen en boze reacties wisselden elkaar daarbij af.

Düzgün YildirimDe verkiezing voor de Eerste Kamer is een zogenaamde ‘getrapte’ verkiezing. Niet de burgers van Nederlands zelf kiezen de leden, maar de Statenleden van alle provincies in Nederland. De politieke partijen stellen vooraf een kieslijst op. Vervolgens is het aan de Statenleden om hun stem uit te brengen op een kandidaat van uit die lijst. De Statenleden die op Yildirim hebben gestemd hebben het signaal af willen geven, dat ze vinden dat hij in de Eerste Kamer moet komen. Het is een democratisch verworven recht van Statenleden om voorkeurstemmen uit te brengen.

Het partijbestuur van de SP heeft uitgesproken dat zij vindt dat de partijdemocratie voor moet gaan op de verkiezingsuitslag. Omdat het partijbestuur vindt dat de eerste 12 personen op de kieslijst de Eerste Kamerzetels moeten bezetten. Düzgün Yildirim kwam daarmee in een dilemma: volgt hij de wens van het partijbestuur of volgt hij de wens van de kiezers? Op uiterlijk 11 juni moet hij bij de kiesraad aangeven of hij gebruikt maakt van zijn benoeming of er vanaf ziet.

Op 23 juni a.s. komt de partijraad bij elkaar. De partijraad bestaat uit alle afdelingsvoorzitters uit heel Nederland, aangevuld met het dagelijks bestuur, partijbestuur en Eerste en Tweede Kamerleden. De partijraad kan als volgt een besluit nemen; zij gaat akkoord met deze ontstane situatie en treft maatregelen om herhaling voor de toekomst te voorkomen; of de partijraad vraagt de zetel terug.

SP Zwolle vindt dat de hele gang van zaken geen schoonheidsprijs verdient. De partij heeft heel veel nieuwe Statenleden mogen benoemen. Zij werden vooraf wel op de hoogte gesteld van de kiesprocedure, maar niet van de wens van het partijbestuur om alleen hun stem uit te brengen op de nummers 1 t/m 12. Daarnaast is aan Yildirim nooit vooraf gevraagd of hij zijn zetel in wilde leveren, mocht hij onverwacht gekozen worden. Inmiddels heeft het partijbestuur bij monde van de partijsecretaris aangegeven dat deze fouten in de toekomst zullen worden vermeden. Dat is mooi, maar er is intussen wel een situatie ontstaan die schade doet aan alle betrokkenen. Bovendien zal met terugwerkende kracht rechtzetten van deze fout nog meer schade aanrichten.

De tussenoplossing die nu is gevonden, door eerst de benoeming te aanvaarden en deze vervolgens voor te leggen aan de partijraad, kan op instemming van afdeling Zwolle rekenen. SP Zwolle vindt het van belang dat zowel het partijbestuur als Yildirim met elkaar afspreken om zich neer te leggen bij de uitslag van de partijraad. Daarmee krijgt het hoogste orgaan binnen de SP, de partijraad, het laatste woord. De afdelingen kunnen vooraf in hun eigen afdeling bespreken welke voorkeur hun leden hebben, waarmee de stem van de leden doorklinkt in de partijraad. Democratischer kan het toch niet?

U bent hier