h

Perspectiefnota 2008 - 2011: Vooruit kijken

3 juli 2007

Perspectiefnota 2008 - 2011: Vooruit kijken

Afgelopen maandag werd er opnieuw gesproken over de Perspectiefnota. Het werd een historische avond voor de SP, omdat wij voor het eerst in de geschiedenis van de SP in Zwolle konden instemmen met de Perspectiefnota. Er was een duidelijke intensivering te zien op het gebied van het sociale beleid. Vooral op de pijler 'armoedebestrijding' wordt hoog ingezet. De instemming van de SP moet het college zien als een stimulans om op dezelfde voet verder te gaan.

Inkomen naast uitkering
De SP heeft bij de behandeling van de perspectiefnota een motie ingediend over ‘inkomen naast uitkering’. Op dit moment hebben cliënten, die parttime werken, geen financieel voordeel bij het werken naast de uitkering. De SP is van mening dat cliënten zowel intrinsiek als extrinsiek moeten worden gemotiveerd om deel te nemen aan onze samenleving. In onze motie pleitten wij ervoor dat er een regeling wordt getroffen voor cliënten van sociale zaken, zodat zij een deel van het verdiende inkomen mogen behouden. Dit heeft niet alleen financiële voordelen voor de cliënten, maar zorgt er eveneens voor dat de koopkracht van een cliënt wordt verbeterd, zij in de toekomst eerder een baan zullen verwerven en meer gemotiveerd raken om mee te doen in de maatschappij. Een meerderheid van de raad steunde de motie en de wethouder gaat aan de slag om het gemeentelijk beleid op dit punt aan te passen.

Duurzaam schoonmaken
In Zwolle is gebleken dat de overheidsgebouwen en projecten in de stad met milieuonvriendelijke schoonmaakproducten worden gereinigd. Reden voor de SP om een motie in te dienen en het college te verzoeken om als opdrachtgever van de diverse schoonmaakbedrijven in overheidsgebouwen en projecten in de stad, evenals de gemeentelijke reinigingsdienst, te verplichten schoon te maken met duurzame schoonmaakproducten. Het is immers wenselijk dat de gemeente Zwolle zich houdt aan principes van duurzaam besturen en hier een voorbeeldfunctie in vervult. De motie werd unaniem gesteund door de gemeenteraad.

Nachtnet in Zwolle
In het kader van het stimuleren van het openbaar vervoer heeft de SP het college verzocht om een haalbaarheidsonderzoek te doen om Zwolle aan te sluiten op het nachtnet van de NS. Allereerst is het veel minder schadelijk voor het milieu. Daarnaast zorgt het voor een afname van het aantal ‘alcomobilisten’. Ook heeft een aansluiting op het nachtnet het voordeel dat Zwolle ’s nachts nog vanuit andere steden bereikbaar wordt. Het college neemt de motie in pre-advies. Dat houdt in dat de gemeente Zwolle gaat kijken welke mogelijkheden er zijn om Zwolle aan te sluiten op het nachtnet.

Bijgaand vind u de bijdrage van de SP in de 2e termijn en de aangenomen moties.

Perspectiefnota 2008 - 2011, tweede termijn: Vooruit kijken
Perspectiefnota 2008 - 2011, eerste termijn: Groeien en snoeien

U bent hier