h

Schriftelijke vragen dierenasiel Zwolle

26 augustus 2007

Schriftelijke vragen dierenasiel Zwolle

In het nieuws werd recent bekend dat het Zwols dierenasiel kampt met een schimmel die 120 aanwezige dieren (van de 900) in gezondheidsgevaar brengt. De schimmel is van dien aard dat de dieren ertegen behandeld kunnen worden. Dat brengt helaas kosten met zich mee die het dierenasiel niet zelf kan opbrengen, omdat alle reserves geïnvesteerd zijn in de aanbouw van een nieuw kattenverblijf. De kosten van het behandelen van de 120 dieren kost 7000 euro.

De SP fractie is van mening dat deze 120 dieren zo snel mogelijk moeten worden behandeld tegen de schimmel in plaats van dat zij worden afgemaakt. Aangezien de gemeente Zwolle verantwoordelijk is voor het welzijn van de dieren in het asiel en de gemeente Zwolle momenteel bezig is met een sterker beleid rondom het welzijn van dieren is het van belang dat de gemeente het dierenasiel een helpende hand toesteekt. De SP wil dat de gemeente Zwolle de benodigde 7000 euro incidenteel vrijspeelt, om zo te voorkomen dat deze dieren worden afgemaakt.

In het kader van artikel 44 van het reglement van orde van de gemeenteraad wil ik namens de SP de volgende vragen stellen over de recent ontstane situatie in het dierenasiel te Zwolle.
1. Is het college met ons van mening dat deze 120 dieren zo snel mogelijk tegen de schimmel moeten worden behandeld in plaats van dat zij worden afgemaakt? Zo nee, waarom niet?
2. Is het college met ons van mening dat het redden van de 120 dieren past in de ambitie van de gemeente Zwolle om het dierenwelzijn in Zwolle te versterken?
3. Is het college bereid om 7000 euro vrij te maken om deze dieren in het dierenasiel te redden? Zo nee, waarom niet?

Wij verzoeken u om deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Namens de SP fractie;
Gert van Maurik

U bent hier