h

Aan de poort bij de WEZO

21 september 2007

Aan de poort bij de WEZO

En daar stonden we weer, net als in april van dit jaar, om 7 uur `s ochtends, aan de poort van de WEZO. En het was weer koud. De vorige keer stonden we daar om aan de werknemers een aantal vragen te stellen over hun ervaringen met het werk en de begeleiding.

Naar aanleiding van de resultaten uit heel Overijssel is de SP tot een 10-tal aanbevelingen gekomen. Dat is verwerkt in een flyer. En vandaag stonden we daar om aan de werknemers deze flyer uit te delen.

Tjitske in gesprek met een werkneemster over de resultaten.
Tjitske in gesprek met een werkneemster over de resultaten.

De 10 aanbevelingen:

  • Meer aandacht voor de werkdruk en verbetering van de werksfeer
  • Beter luisteren naar de werknemers en hen beter begrijpen
  • Er moet een onafhankelijk meldpunt komen voor werknemers
  • Meer aandacht van de gemeente voor de sociale kant van de werkplek
  • Het werk moet worden aangepast aan de mensen en niet andersom
  • Binnenhalen van goede in plaats van zoveel mogelijk werkopdrachten
  • Gun meer re-integratietrajecten aan de sociale werkvoorziening
  • Gemeenten moeten meer SW werknemers in dienst nemen en meer opdrachten verstrekken
  • Verbeter het imago van de sociale werkvoorziening
  • `Begeleid werken` en `detachering` (uitplaatsing) alleen op vrijwillige basis met inkomstengarantie

De SP is van mening dat de sociale werkvoorziening moet blijven bestaan als een beschutte werkplek voor mensen met een handicap of een beperking. Bij de nieuwe wet ligt de nadruk op het `uitplaatsen van mensen` naar een reguliere baan. De SP is voorstander van begeleid werken, maar wel op vrijwillige basis.

U bent hier