h

Resultaten meldweek sociale werkvoorziening

18 september 2007

Resultaten meldweek sociale werkvoorziening

Begin april 2007 organiseerden de SP-afdelingen in Overijssel een meldweek voor de werknemers in de sociale werkvoorziening (Wsw). Het initiatief voor de meldweek werd genomen naar aanleiding van de gebeurtenissen bij Larcom in Ommen, waarbij werknemers, woonachtig in Hellendoorn, gedwongen werden in Nijverdal te gaan werken. Om te peilen of deze gebeurtenissen op zichzelf stonden hebben diverse SP-afdelingen de meningen en bevindingen van de werknemers binnen de Overijsselse sociale werkvoorzieningen gepolst.

De SP heeft tijdens deze meldweek via internet, telefoon en aan de bedrijfspoort een zeventigtal reacties ontvangen. Naast een enkele positieve reactie waren de meeste negatief over de ervaringen bij de sociale werkvoorziening. De reacties gingen over het uitplaatsen en herplaatsen van werknemers, problemen met de leiding, begeleiding op de werkvloer en de kwaliteit van het werk.

Gezien het aantal reacties en de indruk die bij de SP door contacten met werknemers is ontstaan, gaat het overgrote deel van de medewerkers van de sociale werkvoorziening met plezier naar het werk. Dit moet vooral zo blijven. Echter, uit de analyse blijkt dat er binnen de SW-bedrijven nog volop kan worden ingezet op verbeteringen.

Op basis van de gehouden meldweek doet de SP een tiental aanbevelingen aan de gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor een juiste uitvoering van de Wsw. Eén van de belangrijkste aanbeveling is dat er meer aandacht voor de werkdruk en de werksfeer moet komen en dat er meer aandacht moet worden besteed aan de begeleiding bij het uitplaatsen van medewerkers naar een reguliere werkgever.

In de onderstaande link vindt u het gehele rapport, waarin er verslag wordt gedaan van de meldweek, de resultaten, de conclusies en de aanbevelingen. Dit rapport is bedoeld om diegenen te bereiken die de sociale werkvoorziening een warm hart toedragen en vanuit hun positie en functie een bijdrage willen leveren aan het verbeteren van de sociale werkvoorziening.

Rapport sociale werkvoorziening

U bent hier