h

Spitsbus (incl. transferia) serieus alternatief voor de auto

28 september 2007

Spitsbus (incl. transferia) serieus alternatief voor de auto

De hoeveelheid auto’s in Nederland is de afgelopen jaren fors toegenomen. Door een groeiende economie en een daaruit voortvloeiende behoefte aan mobiliteit, neemt dit nog steeds toe. Ook Zwolle krijgt steeds meer te kampen met de verkeersproblematiek in de spits. Het verkeer slibt elke ochtend en avond dicht in en rondom Zwolle. Deze opstoppingen kosten veel tijd, ergernis en het is daarnaast bijzonder slecht voor het milieu.

Dit betreft enkel een piekbelasting. Tot nog toe wordt er in Nederland vaak gekozen voor extra asfalt om de spitsproblematiek op te lossen. Echter, je kan je afvragen of extra asfalt de juist oplossing is voor enkel een piekbelasting van het wegennet. Aangezien het slechts om een piekbelasting gaat zijn er naast het extra aanleggen van asfalt meerdere oplossingen mogelijk.

Deze piekbelasting oplossen met meer asfalt is zonde. Daarnaast denkt de SP in Zwolle dat meer asfalt veel en veel te duur is en ook geen structurele oplossing biedt. De verkeersdrukte neemt immers jaarlijks met 7% toe. Reken maar uit wanneer er opnieuw meer asfalt moet komen.

De SP in Zwolle heeft een eigen visie op mobiliteit. In de bijlage ontvangt u deze mobiliteitsvisie. Hierin levert SP Zwolle één van de oplossingen: ‘de spitsbus’. Volgens SP Zwolle biedt de spitsbus (inclusief transferia) een serieus alternatief voor de auto. In deze mobiliteitsvisie kunt u lezen waarom. Het college en de overige raadsfracties worden verzocht deze visie mee te nemen in beslissingen over de mobiliteit in en rondom Zwolle.

Bijlage: mobiliteitsvisie.


Let op. In het kaartje van Zwolle op pagina 10 mist 1 kruisje aan de linkerkant waar de oranje lijn het water kruist. Aan de linkerkant van het water moet dan het kruisje komen

U bent hier