h

Vertrek Margriet Twisterling

17 september 2007

Vertrek Margriet Twisterling

Na een woelige periode is bekend geworden dat Margriet Twisterling heeft besloten om te stoppen met haar fractiewerk voor de SP en haar zetel in de gemeenteraad ter beschikking te stellen. De gang van zaken rondom haar partner Düzgün Yildirim is hier de aanleiding voor. De SP afdeling in Zwolle betreurt het vertrek van Margriet, maar heeft respect voor haar beslissing. Margriet Twisterling heeft zich de afgelopen zeven jaren met verve ingezet voor het raadswerk namens de SP. Daarvoor was zij al een actief lid (onder andere in het afdelingsbestuur). Margriet Twisterling heeft een belangrijke rol gespeeld in de opbouw en uitbouw van de SP-afdeling in Zwolle.

logo gem

Voor de fractie in Zwolle is het een groot gemis dat Margriet vertrekt. Met name haar ervaring en deskundigheid waren onmisbaar voor de fractie. Daarnaast fungeerde Margriet Twisterling als een vraagbaak en een mentor voor de overige fractieleden. De fractie zal Margriet daarom bijzonder missen.

De SP-afdeling in Zwolle wenst Margriet veel succes en geluk in de toekomst.

U bent hier