h

Behoud Michael Hooft voor de stad Zwolle

2 oktober 2007

Behoud Michael Hooft voor de stad Zwolle

portret Michael Hooft

Via berichtgeving in de pers heeft de SP vernomen dat Michael Hooft niet meer in de binnenstad mag fluit spelen, omdat hij een uitkering van Sociale Zaken ontvangt. De inkomsten die Michael Hooft daarmee ontvangt zijn namelijk niet te controleren. Michael Hooft verkoopt sindsdien de straatkrant.

De SP is van mening dat Michael Hooft in de afgelopen 20 jaar een fenomeen is geworden van Zwolle. Hij draagt door zijn persoonlijkheid en zijn fluitspel bij aan een positieve en gezellige sfeer in de binnenstad. In de persberichten is duidelijk te lezen dat de burgers van Zwolle het een groot gemis vinden dat Michael Hooft niet meer op zijn vertrouwde plekje aan het begin van de Diezerstraat staat.

In het kader van artikel 44 van het reglement van orde van de gemeenteraad wil ik namens de SP vragen stellen over het behoud van de straatfluitist Michael Hooft.

De SP stelt daarom voor Michael te behouden als straatmuzikant. Wellicht is er een mogelijkheid om Michael Hooft in dienst te nemen bij het VVV als ‘fenomeen’ of straatmuzikant. Een andere mogelijkheid is dat Sociale Zaken een schatting zou kunnen maken van zijn inkomsten om die vervolgens in te houden op zijn uitkering.

De SP wil echter geen precedenten scheppen, maar vinden deze situatie zo uniek dat het ons brengt tot de volgende vragen:

  • Is het college met ons van mening dat Michael Hooft in staat zou moeten worden gesteld fluit te spelen in de Zwolse binnenstad?
  • Is de wethouder bereid te kijken naar mogelijkheden om Michael Hooft voor de stad Zwolle te behouden?
  • Is de wethouder bereid om naar de voorstellen te kijken die de SP in deze heeft genoemd?

Wij verzoeken u om deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Namens de SP fractie;

Gert van Maurik en Tjitske Siderius

U bent hier