h

Bushalte Merwedelaan

28 oktober 2007

Bushalte Merwedelaan

Al geruime tijd is de bushalte op de Merwedelaan buiten gebruik. Deze bushalte wordt intensief gebruik door de bewoners van het verzorgingshuis die aan dezelfde weg ligt. Waarschijnlijk zijn de werkzaamheden aan de weg oorzaak van deze buiten gebruikstelling.

De SP hecht grote waarde aan de toegankelijkheid van voorzieningen voor mensen die daarvan afhankelijk zijn. Veel mensen uit het betreffende verzorgingshuis zijn afhankelijk van het openbaar vervoer en daarom kan het niet zo zijn dat er bij wegwerkzaamheden geen alternatieven worden aangeboden. De SP had graag gezien dat er een alternatieve oplossing was gezocht door het college, door bijvoorbeeld de inzet van kleinere bussen. Personenauto’s kunnen immers ook nog gebruik maken van de Merwedelaan, voor kleiner bussen zou dit dus ook mogelijk moeten zijn.

Dit alles brengt ons tot de volgende vragen:

  1. Is het mogelijk om een alternatieve voorziening (bijvoorbeeld inzetten van een kleinere bus) in te zetten?
  2. Is de wethouder bereid om in de toekomst in dergelijke situaties te kijken naar alternatieven?

Met vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie
Gert van Maurik

Bushalte Merwerdelaan

U bent hier