h

De blikjespers

10 oktober 2007

De blikjespers

Afgelopen maandag werd er in de raadsvergadering gesproken over het gemeentelijk afvalstoffenpan voor 2007 tot 2011.

De SP vindt een afvalstoffenplan erg belangrijk. In een stad als Zwolle wordt dagelijks veel afval geproduceerd en het is belangrijk hier goed mee om te gaan. Allereerst dient het afvalprobleem bij de bron aangepakt te worden. Voorkom zoveel mogelijk het gebruik van afval. Daarnaast dient met het noodzakelijke afval goed te worden omgegaan. Dit ter behoud van een schone leefomgeving en zeker ook voor duurzame energiewinning uit het afval.

In het plan van het college wordt vooral gesproken over de massa en niet over de inhoud van het afval. Maar juist de hoeveelheid kubieke meters afval is wel te beperken. Vooral bij scholen worden bijvoorbeeld duizenden blikjes per week weggegooid. Dit komt neer op vele kuubs afval. De SP heeft daarom een voorstel gedaan voor een blikjespers, waarbij het mogelijk is met bepaalde relatief simpele constructies de afvalberg te verkleinen. De SP wil dat de gemeente Zwolle ook naar dit soort innovatieve maatregelen kijkt en deze stimuleert. Het voorstel werd unaniem aangenomen in de gemeenteraad en de gemeente Zwolle gaat de blikjespers inzetten op scholen en andere locaties waar veel blikjes worden gebruikt.

De motie
Artikel in de stentor

U bent hier