h

Begroting 2008 - sociaal Zwolle van de kaart

9 november 2007

Begroting 2008 - sociaal Zwolle van de kaart

Vandaag wordt de begroting behandeld in de gemeenteraad van Zwolle. Bij de begroting wordt het geld verdeeld en kan je als politieke partij je visie geven op de begroting die het college heeft gepresenteerd. De SP richt zich in haar bijdrage op drie thema's: werken na een uitkering, vermarkten van de stad Zwolle en integratie.

Werken na een uitkering
De gemeente Zwolle probeert zoveel mogelijk mensen vanuit de bijstand aan het werk te krijgen. Dat is een mooie gedachte, omdat mensen zo weer mee kunnen doen in de samenleving. Maar in de praktijk blijkt dat mensen die uit de uitkering aan het werk gaan er juist financieel op achteruit gaan. De wethouder spreekt van het aan het werk helpen van mensen. De SP noemt dit pure armoedeval. En dat mag niet de bedoeling zijn. De SP is van mening dat mensen die werken dat terug moeten zien op hun bankrekening. De wethouder heeft de mogelijkheid om maatwerk te leveren. Er is namelijk in de Wet Werk en Bijstand een voorziening opgenomen die gericht is op de arbeidsinschakeling. Deze voorziening is bedoeld voor mensen die aan het werk gaan en er financieel op achteruit gaan. De SP wil graag dat het college deze voorziening gaat gebruiken.

De SP is geen voorstander van allerlei lapmiddelen als de bijzondere bijstand, de langdurigheidtoeslag en andere regelingen om armoede tegen te gaan. Wij vinden dat de hoogte van de uitkeringen omhoog moet, zodat mensen voldoende geld hebben om te voorzien in de basisbehoeftes en daarnaast kunnen sparen voor een koelkast of wasmachine, dat mensen voldoende geld hebben om een keer iets leuks te doen. In een stad waar het goed gaat en er een overschot op de begroting is, moet het niet nodig zijn dat er armoede heerst.

Vermarkten van de stad Zwolle
Als de SP de begroting doorleest, wordt er veel gezegd over het op de kaart zetten van de stad Zwolle. Het merk Zwolle moet worden vermarkt. Er wordt uitgetrokken voor: stadsmarketing € 50.000, het merk Hanze € 24.000, centrummanagement € 35.000, topsportevenementen € 138.000, lobby € 35.000. En nog veel meer, het kost de Zwollenaar ruim drie ton.De SP zet liever in op het direct steunen van voorzieningen in de stad in plaats van het aanstellen van weer een marketeer, de vorige was weinig succesvol. De SP kiest liever voor het op orde brengen van voorzieningen voor de burger. Juist voorzieningen op cultureel of sportief gebied, broedplaatsen en evenementen zorgen voor levendigheid in de stad en dragen bij aan de aantrekkelijkheid van de stad. Er moet daarom niet alleen ruimte zijn voor grote projecten, maar ook de kleinere projecten moeten worden gestimuleerd.

De SP kiest ervoor om te investeren in onze eigen stad. Door goede voorzieningen, ontstaat er een prettig leefklimaat. Dat maakt de stad aantrekkelijk en dat maakt dat Zwollenaren weer trots kunnen zijn om een Zwollenaar te zijn. Een levendige stad trekt mensen, bedrijven én het grote geld aan. De SP wil een aantal projecten incidenteel ondersteunen, daar waar het college ervoor kiest dit te laten liggen. Daaronder vallen HEDON, de verhalenboot en het fraterhuis. Dat is pas échte stadsmarketing!

Integratie
De SP maakt zich zorgen over de integratie van nieuwe Nederlanders in de stad Zwolle. Er is nog veel onduidelijk over het Generaal Pardon. Wij zijn blij dat het college onlangs al geld opzij heeft gezet hiervoor. Maar dat is niet voldoende. Samen leven in een stad vereist ook balans tussen diversiteit en het zorgen voor een gemeenschappelijke basis. Alle gemeenschappen in Zwolle moeten volwaardig mee kunnen doen. De SP zet zich in voor het ondersteunen van projecten voor taallessen van Humanitas en Kamerama en doet het voorstel aan het college om deze projecten subsidie toe te kennen.

In de bijlage vindt u de volledige bijdrage van de fractie van de SP.

Bijdrage begroting

U bent hier