h

Afhandeling bezwaarschriften te langzaam

19 december 2007

Afhandeling bezwaarschriften te langzaam

De vakcentrale FNV heeft een grote enquête gehouden onder de klanten van het CWI, UWV en de sociale diensten van de gemeentes naar de kwaliteit van de dienstverlening. De bedoeling van de FNV was om vanuit de praktijk een beeld te krijgen van de uitvoering van de sociale zekerheid en de hulp die werkzoekenden krijgen bij het vinden van een baan. De afhandeling van bezwaarschriften en van uitkeringsaanvragen lijkt te zijn verslechterd. De SP wil weten hoe het in Zwolle ervoor staat en heeft vragen gesteld aan het college.

Hoewel de dienstverlening in vergelijking met de vorige enquête drie jaar geleden op belangrijke onderdelen is verbeterd, lijkt er bij de afhandeling van uitkeringsaanvragen eerder sprake van een verslechtering te zijn. De sociale diensten, die onder meer de Bijstand uitvoeren, spannen de kroon: 55 procent van de klanten wacht langer dan een maand en bijna een kwart langer dan twee maanden. Het UWV doet er in bijna de helft van de gevallen langer dan een maand over. Een op de zes wacht zelfs langer dan twee maanden.

De conclusie van de FNV is dat instanties op het gebied van werk en inkomen blijven worstelen met een tijdige afhandeling van de aanvraag voor een uitkering. Werklozen, bijstandsgerechtigden en arbeidsongeschikten komen daardoor onnodig financieel in de knoop.

De SP is van mening dat de instanties zich te houden hebben aan de in de wet vastgestelde termijnen. Het is zorgelijk dat veel sociale diensten deze termijnen overschrijden. Iemand die afhankelijk wordt van de bijstand moet tijdig worden geholpen en zich geen zorgen hoeven maken over of zijn uitkering wel op tijd wordt uitgekeerd. De gemeente Zwolle heeft al lang het terugdringen van de behandelingstermijnen op de agenda staan. Echter, bij de behandelingstermijnen van de bezwaarschriften lukt het niet om deze op tijd te behandelen. In het eerste kwartaal van 2007 was er sprake van tijdigheidpercentage van slechts 46%. De gemeente Zwolle heeft in juni beterschap beloofd en zou met verbetervoorstellen komen.

Tjitske Siderius heeft namens de SP vragen gesteld en wil weten hoe snel de aanvragen voor een uitkering in Zwolle worden afgehandeld. Ook wil de SP weten of de behandelingstermijn van bezwaarschriften ondertussen is verbeterd en welke verbetervoorstellen het college heeft doorgevoerd en of deze hebben geholpen.

U bent hier